”Grafen och 2D-material behöver komma ut ur labben”

Bild 1 av 1
Cristina och Samuel
Samuel Lara Avila, föreståndare för 2DTECH, och Cristina Andersson, centrets koordinator, hälsar alla välkomna.

- Vårt fokus kommer att ligga på att arbeta närmre företagen. För många industriella partners ligger grafen och 2D-material nu närmre deras verklighet, och vi hoppas att vårt arbete kommer att hjälpa dem i deras befintliga produkter, eller så småningom, att slå igenom på marknaden med revolutionerande nya produkter, säger Samuel Lara Avila, föreståndare för 2D TECH , när han summerar årets upplaga av 2DTECH-dagen. 

Hej Samuel! Nu har det gått en vecka sedan årets 2DTECH-dag gick av stapeln. Hur skulle du sammanfatta dagen?

- Det var kul! Dagen gav en bra inblick i de olika 2D-forskningsaktiviteterna inom vårt center, och en inblick i visionen som några av våra deltagande företag har för 2D-material. Vi fick också en översikt över ekosystemen för 2D-material i Storbritannien, som kan ses som grafens födelseplats. Vi fick också chansen att lyssna på centrets yngre forskarna och alla framsteg de gör för att nå sina mål. En annan viktig aspekt var att dagen gav oss chansen att interagera ansikte mot ansikte, något som har varit lite knepigt att göra sedan centret startade 2020.

Var skulle du säga att centret befinner sig just nu, 2023, när det gäller fokusområden, utmaningar och mål?

– Vi har fortfarande en bred forskningsagenda om multifunktionella kompositer, hållbara energilösningar, elektronik och att utforska nya 2D-material. Det kommer att fortsätta så till slutet av 2024, men det kan komma att förändras efter 2025. Den vetenskapliga produktiviteten hittills är utmärkt, cirka 55 artiklar på fyra år, många av dessa i tidskrifter med hög ”impact”. Ändå är en stor utmaning för grafen och 2D-material i Sverige och världen över att få draghjälp bland större företag, eftersom många laboratoriedemonstrationer fortfarande är svåra eller kostsamma att skala upp. Vårt främsta mål för de kommande åren är att ta oss an denna utmaning.

Och om man blickar framåt, hur ser det primära fokuset ut då?

– Vi vill att grafen och 2D-material ska komma ut ur labben. Vårt fokus kommer att ligga på att arbeta närmre företagen. För många industriella partners ligger grafen och 2D-material nu närmre deras verklighet, och vi hoppas att vårt arbete kommer att hjälpa dem i deras befintliga produkter, eller så småningom, att slå igenom på marknaden med revolutionerande nya produkter. 

Några delar av 2DTECH Day 2023 som du tror var särskilt uppskattade av de inbjudna deltagarna?

– Jag har fått flera positiva kommentarer utifrån två olika aspekter. Dels handlar det om bredden av forskningen och utformningen av grafens och 2D-materialens leveranskedjor. För det första kan grafen och 2D-material ha inverkan på flera områden, och publiken var överraskande vaken trots att så pass många ämnen presenterades: antibakteriella egenskaper hos grafenkompositer, massproduktion av grafenrelaterade material, möjliggörande av flexibel elektronik, kvantmetrologi, genetiskt modifierade växter med grafenoxid, maskin-hjärna-gränssnitt och till och med kvantbitar. För det andra, i projekt relaterade till pappersbeläggning och antibakteriella ytor med grafen, fick vi inblick i hur våra forskare bidrar till att koppla samman slutanvändare, dvs större företag, med små och medelstora företag och startups. Likaså ser vi nu en hel del nya interaktioner och samarbeten mellan grafenforskare på Chalmers från olika institutioner. Och det är en av nyckelaspekterna i ett center som 2DTECH, tror jag, som ger alla partners - forskare och företag - en fantastisk lekplats för tvärvetenskapliga och tvärfunktionella samarbeten.

Tack Samuel!

Samuel Lara Avila
  • Senior forskare, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Cristina Andersson
  • Näringslivsansvarig, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson