Mattecoach på nätet ger fler barn hjälp med läxan

Bild 1 av 1
Printscreen på en chattkonnversation
Så här kan en chattkonversation i Mattecoach se ut. Eleverna som använder tjänsten kan vara helt anonyma, och får hjälp med allt från enkla räkneuppgifter till svåra integraler. ​​​

Mattecoach på nätet är en verksamhet som erbjuder kostnadsfri läxhjälp i matematik till elever från årskurs 6 och uppåt. Coachningen utförs av universitetsstudenter från bland annat Chalmers. Med hjälp av ett stiftelseanslag om 8 miljoner kronor ska satsningen nu spridas över landet och mattecoacherna bli fler.​

Under 2021 hade Mattecoacherna 3 713 konversationer med elever runt om i Sverige, totalt närmare 2 400 timmars handledning i matematik.

Verksamheten startade 2009, och är i dagsläget organiserad som ett nätverk mellan Chalmers, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och Linköpings universitet. För fyra år sedan startades även en liknande verksamhet vid Aston University i Birmingham, med handledning på engelska. Verksamheten på Chalmers leds av Jonny Lindström, universitetslektor på matematiska vetenskaper, och Dorotea Blank, som ansvarar för skolsamverkan på Chalmers. Studenterna som bemannar tjänsten på Chalmers är både ingenjörsstudenter och blivande ämneslärare i matematik.

Fler kan hjälpa fler

Hittills har verksamheten bland annat finansierats av kommunala medel, men nu har de tre ansvariga lärosätena, Linköpings universitet, Chalmers och KTH beviljats ett anslag på 8 miljoner kronor från Erling Perssons stiftelse, som innebär att tjänsten kan utökas och ta emot fler elever från hela Sverige. Visionen är coacher på alla större lärosäten.

– Tillgängligheten hos Mattecoach på nätet hjälper till att jämna ut skillnaderna mellan elevers olika förutsättningar, eftersom fler kan få tillgång till läxhjälp var de än befinner sig och framför allt utan att bli bedömda – vi hoppas att det i förlängningen ska bidra till att öka intresset för matematik och göra ämnet mer lustfyllt! säger Dorotea Blank.

Förutom att komma till nytta för eleverna så genererar satsningen kompetens inom digital pedagogik hos de blivande ämneslärarna och ingenjörsstudenterna som bemannar tjänsten. Alla coacher får dessutom gå en KTH-kurs om nätcoachning innan de börjar som mattecoach, vilket ska utveckla och säkerställa deras pedagogiska kompetens.

Dorotea Blank
Dorotea Blank

Bidragsgivare är Erling-Perssons Stiftelse, som initierades av Stefan Persson 1999 till minne av hans far som grundade Hennes & Mauritz.

– Stiftelsen har tre huvudsakliga ändamål som de vill stödja: entreprenörskap, stöd till forskning och stöd för att främja barn och ungdomars utveckling. Mattecoach involverar ju samtliga tre, säger Dorotea Blank.

Forskning är en del av verksamheten

Alla chattkonversationerna sparas i en databas och används i den omfattande forskning som är en del av Mattecoach, och som leds från avdelningen Digitalt lärande vid KTH. Syftet är att utveckla det digitala lärandet och så här långt har forskningen resulterat i sex forskningsartiklar, tio konferensbidrag och en doktorsavhandling. Dessutom har ett tiotal examensarbeten tittat närmare på Mattecoach ur olika perspektiv.

Uppföljningar som gjorts visar att elever från alla betygsnivåer använder Mattecoach, och oavsett kunskapsnivå får eleverna möjlighet att diskutera uppgifter och lösningar på ett sätt som det inte alltid finns utrymme för i klassrummet.

– Styrkan är att det handlar om just coaching, inte om att få facit eller ett svar direkt. Och eftersom det är online går det att hjälpa flera personer samtidigt, säger Jonny Lindström, och betonar att verksamheten inte är avsedd att ersätta annan undervisning.

– Traditionell klassrumsundervisning är alltid det bästa. Det har även pandemin bevisat. Men det här är ett komplement, säger han.

 

Vill du veta mer om satsningen eller hur du kan ansöka om att själv bli mattecoach?
Du är välkommen att kontakta:
Dorotea Blank, ansvarig för skolsamverkan, Chalmers
031 772 25 55, dorotea.blank@chalmers.se

Skribent

Julia Jansson och Anneli Andersson

Taggar: