Titta på webbinariet: Materialåtervinning - Kostnaden är den enda begränsningen

Bild 1 av 1
Photomontage people, the earth

Tack alla som deltog i tandemwebbinariet den 2 februari 2023.
Ni som missade webbinariet kan se det nu på Chalmers Play: Tandem-webinar: Materialåtervinning - möjligheter, brister och politiska instrument

Två heta ämnen belystes av Christer Forsgren, konsult inom industriell materialåtervinning och Christian Ekberg, professor i energi och material, industriell materialåtervinning och kärnkemi.
Fokus på webbseminariet: Återvinning av metall.

Chalmers Play: Material recycling – possibilities, shortcomings and policy instruments

Webbinariet hölls på engelska. Mer info på vår engelska webbplats.