"Vi ska inte vara rädda för att ta risker"

Bild 1 av 1
Medlemmar i TechForH2 på årsmötet
Medlemmarna i TechForH2 på årsmötet i Chalmerska huset.

Tomas Grönstedt kan efter ett år som ledare för Chalmers vätgascenter TechForH2 se tillbaka på en tid där bitar har fallit på plats – doktorander och postdoks har anställts, nätverk har knutits, publikationer har gjorts.
Han kan blicka fram emot en fortsättning där centret ska etableras inom ett forskningsområde som är i ständig rörelse.
– Vi ska sätta TechForH2 på kartan internationellt, och vi ska inte vara rädda för att ta risker, säger han.

Tomas Grönstedt lyfter att bland annat två saker var viktiga när TechForH2 planerades. Dels skulle forskningsfokuset ligga på själva användandet av vätgas. Dels skulle organisationen byggas kring intressenter som verkligen vill göra skillnad inom vätgasområdet.

När han ser vilka som medverkade på centrets årsmöte på Chalmerska huset 27 november, kan han konstatera att utfallet blivit som det planerades för, från både akademin och industrin.

– Vi har ett väldigt starkt industriellt deltagande, säger han. Alla är här – folk är verkligen med.

Har fått upp ångan

För ett år sedan sparkade centret i gång. Efter en del förhandlingar och en lite trevande start säger Tomas Grönstedt att TechForH2 verkligen har fått upp ångan.

– Allt är på plats. Våra projekt har börjat rulla, vi har doktorander på plats, våra kopplingar till projekt inom Chalmers fungerar fantastiskt bra, och vi har börjat att publicera vetenskapliga resultat. Vi upplever också att det uppstår nya former av livskraftiga forskningssamarbeten mellan deltagarna i centret, säger han.

Som ett led i en lyckade etableringen lyfter han även den satsning som gjordes från Styrkeområde Transports sida om att anställa postdoks, och menar att den var väldigt framsynt. I dag finns sju postdoks och tio doktorander samlade under TechForH2:s paraply.

På Tech For H2:s årsmöte den 27 november fick centrets olika intressenter och deltagare möjlighet att ses, knyta kontakter med varandra och diskutera den forskning som bedrivs inom vätgas. Tomas Grönstedt framhåller bland annat den goda stämningen och hur bra presentationerna var. Och att dagen var kul!

Doktorander gör avtryck

– Allt rullar på så bra så man knappt behöver anstränga sig, säger han och ler, och framhåller bland annat doktoranderna inom centret:

– De har börjat bygga egna nätverk, vilket är väldigt kul! De besöker andra lärosäten, och de vill ha workshops ute i industrin. Det är väldigt bra idéer som de har kommit med helt själva, och det går direkt upp i topp bland vad vi har gjort i centret hittills. Och vi har en könsfördelning på 40 procent kvinnor bland våra doktorander – det är vi väldigt nöjda med.

Så hur ska han och de andra inom TechForH2 ta den framgångsrika starten vidare? Vissa saker är beslutade, bland annat en experimentell rigg för bränsleceller, något som Tomas Grönstedt menar kommer att komplettera den verksamhet som sker inom testbädden SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) på ett klokt sätt.

– Vi är väldigt intresserade av hur bränslecellen körs, och hur vi får till livslängd, bästa driftsförhållanden dvs hur kringsystem fungerar med bränslecellen. På SEEL har vi ett större fokus på utveckling och validering av själva bränslecellen. Riggen gör att vi kan bygga upp den lokala kompetensen här på institutionen, och det är viktigt – det har strategisk betydelse.

Fokuserar på rätt saker

Andra saker handlar om att utveckla det som påbörjats, som den seminarieverksamhet som centret bedriver i samarbete med Luleå Universitets center CHE2SS – tanken finns att även få med KTH i samarbetet, och i längden få serien helt nationell. Och Tomas Grönstedt trycker på vikten av att våga.

– Det händer jättemycket internationellt, och det är väldigt viktigt med specialisering och unika forskningsidéer för att motivera sin existens. Vi måste ha ambitionen att våga ta risker och titta på helt ny teknik, men vi ska även balansera det med att utveckla tillämplighetsnära saker.

– Vi ska vara proaktiva inför hur vätgassamhället utvecklas, men vi kan se att tanken med vårt centrum var rätt och att vi fokuserar på rätt saker.

Tomas Grönstedt
  • Professor, Strömningslära, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Robert Karlsson