TechForH2 bäddar för framtidens vätgasteknologi

Bild 1 av 1
Genrebild Flyg och Tomas Grönstedt

​Nu går startskottet för Chalmers nya kompetenscentrum TechForH2 med det övergripande syftet att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning som ett steg i omställningen till ett fossilfritt transportsystem. 

När centrumet nu invigs tas viktiga steg mot en större förståelse för hur vi kan använda vätgas som drivmedel för tunga fordon och flygplan med fokus på ombordsystem för energilagring, tillverkningsteknik, sensorer, bränsleceller, samt vätgasens påverkan på samhället.
TechForH2 är en gemensam satsning mellan Chalmers, Rise, Volvo, Scania, Siemens Energy, GKN Aerospace, PowerCell, Oxeon, Insplorion, Johnson Matthew och Stena och samarbetet förväntas sätta Västsverige på kartan för vätgasforskning.

– Att vi får en nod för fordonsforskning och vätgas med tyngdpunkt i Västsverige är fantastiskt. Det är förstås också jättekul att vi får ett centrum som tar fasta på samverkan mellan olika transportmoder, säger Tomas Grönstedt, professor i turbomaskiner vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers och föreståndare för TechForH2.

Centrumet finansieras med närmare 54 miljoner av Energimyndigheten och har en total budget på 161 miljoner kronor under kommande fem år. Satsningen har öppnat upp för nio nya doktorander och åtta post docs att ta plats på centret som tros få en betydande inverkan på framtidens vätgasteknologi i form av nya innovationer såväl som med nya kunskaper i Chalmers ingenjörsutbildningar. Centrets sensorforskare fick nyligen en artikel publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature​,​​ något Tomas Grönstedt menar tyder på vätgasforskningens relevans för de utmaningar som samhället står inför.

– Forskarvärlden och industrin försöker öka elektrifieringen av flyget och tunga transporter för att på så vis kunna nå EU:s klimatmål. Batterier är väldigt bra men kan ofta inte erbjuda tillräcklig räckvidd för tyngre fordon. Och då är vätgasen ett sätt att öka räckvidden. Ett eldrivet flygplan skulle till exempel som högst kunna ta sig 500 kilometer. Med vätgas skulle räckvidden kunna öka till 3000 kilometer, förklarar Tomas.

Kontaktpersoner:
Tomas Grönstedt, professor i strömningslära vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers och föreståndare för TechForH2.
tomas.gronstedt@chalmers.se 031-7721455

För mer information:
Läs mer om TechforH2: För framtidens hållbara vätgasekonomi | Chalmers
Läs om Chalmers nya kompressoranläggning för vätgasforskning:
Fullt hus när ny kompressoranläggning invigdes | Chalmers

Tomas Grönstedt
  • Centrumföreståndare, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Lovisa Håkansson