Riksdagsledamöter blir sjökaptensstudenter för en dag

Bild 1 av 3
Riksdagsledamöter sjökaptener
Sjökaptensstudent Hilda instruerar M-politker Ulrik Nilsson vid simulatorn.
Sjökort
Ulrik Nilsson, M-politiker och ledamot i Konstitutionsutskottet och Johanna Rantsi, M-politiker och ledamot i Trafikutskottet, försöker få fartyget på rätt kurs. ​​​

​– Att träffa och samtala med studenter om deras tankar om utbildningen och deras egen framtid inom branschen var mycket givande. Likväl som att få testa simulatorn och förstå komplexiteten i att köra större fartyg. Det var inte helt lätt, säger Johanna Rantsi, riksdagsledamot för Moderaterna och i Trafikutskottet när hon tillsammans med andra riksdagsledamöter gjorde studiebesök på sjöfartsutbildningarnas simulatorcentrum på Chalmers. 

Under fredagen den 25 november fick institutionen för mekanik och maritima vetenskaper motta fint besök när Svensk Sjöfart tillsammans med en grupp riksdagsledamöter från Moderaterna och Socialdemokraterna gästade sjöfartsutbildningarnas simulatorcenter. Studiebesöket skedde på initiativ av Svensk Sjöfart i syfte att öka politikers förståelse för sjöfartsutbildningarnas möjligheter såväl som utmaningar.

– Sjöfarten är väldigt betydelsefull för Sverige och transporterar cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige. Vi ville därför informera om sjöfarten för riksdagsledamöterna och berätta om både de möjligheter och utmaningar som finns just nu, säger Carolina Kihlström, kommunikationsansvarig vid Svensk Sjöfart som också var med på plats under besöket.

Fredrik Olindersson, chef vid avdelningen för maritima studier, öppnade upp med att ge en kort bakgrund till var sjöfartsutbildningarna befinner sig idag – vilka framtidsutsikter en examen inom sjöfart kommer med men också vilka utmaningar som utbildningsområdet står inför.

– Vi upplevde en topp mellan 2008 - 2015 då vi hade många sökande till våra sjöfartsutbildningar, men nu har vi svårt att hitta tillräckligt med studenter för att fylla platserna. Detta trots att ingenjörsutbildningen man får när man läser till sjöingenjör är gångbar också inom andra områden, såsom inom kärnkraft, energi och petrokemiska industrin. Det är också en väldigt praktisk utbildning, med mycket kontakt med näringsliv och praktik i Sverige och utomlands, säger Fredrik.

Simulatorernas roll – i utbildning och forskning

Under besöket gavs det också möjlighet för gästerna att för egen hand i simulator få testa på att navigera fartyg till havs. Men innan det var dags för gästerna att ta plats vid rodret passar Mats Gruvefeldt, instruktör och enhetschef för nautiska studier på avdelningen, på att ge en snabb introduktion; hur simulatorerna används i utbildningen och hur en övning kan gå till.

– En simulator är ju mycket mer avancerad än ett tv-spel. Det finns många fler faktorer som simulatorn tar in i beaktande - djup, hur vattenförhållandena ser ut runtomkring och så vidare. Vi har ju alltid ett syfte med övningen och ett satt scenario, men man vet aldrig vad som ska hända. I simulatorn kan vi öva allt från fartygsmanövrering till metodik och samarbete mellan bryggor. Man ska ju utnyttja både den tekniska utrustningen och varandras kunskaper. Vi har också ett kontrollrum där vi följer och spelar in hela övningen så att vi i efterhand kan diskutera vad som hände och varför. Hur fattades beslutet när något skedde? Vad missades, vad missades inte? förklarar Mats Gruvefeldt och tillägger:

– Vi vill ju att våra studenter ska få så mycket tid i simulatorerna som möjligt. Och frågar man dem, så tycker nog de inte att de får tillräckligt.

De två sjöfartsstudenterna Axel och Hilda som också är på plats i rummet nickar instämmande. De går båda fjärde året på sjökaptensutbildningen och kommer finnas till hands när och om gästerna stöter på patrull ute till havs i simulatorövningen.

Och simulatorerna är inte bara behjälpliga i de praktiska övningarna utan spelar även en stor roll i den forskning som sker på avdelningen.
– Med hjälp av simulatorerna kan vi även bedriva forskning på till exempel autonoma fartyg eller när vi forskar i simulatorpedagogik, förklarar Daniel Ernstsson, instruktör vid sjöfartsutbildningarna.

Vem håller i rodret?

Men nu har det äntligen blivit dags för gästerna att gå ombord på den virtuella bryggan. Mats ger scenariot som gäller för övningen:
– Vi har två båtar som går in mot Göteborg och en båt som startar i Göteborg i Fiskhamnskröken och som är på väg ut till havs. Ni deltar i samma övning och ni ska alltså möta varandra. Målsättningen är att komma så långt som möjligt på utsatt tid, instruerar Mats.

Gruppen delas snabbt in i tre team som placeras vid lika många simulatorbryggor och övningen körs i gång. I en av de större bryggsimulatorerna greppar M-politiker Maria Stockhaus spakarna på fartyget ”Elvy” och på den projicerade havsvyn på 360-skärmen ser man fartyget fara fram över vattnet. I det nedsläckta rummet lyser alla knappar i grönt, rött och vitt och teamet försöker förstå sin position på bryggans navigationsskärm. Det är inte helt lätt, ska det visa sig. Plötsligt dyker det upp en boj i vattnet.

– Där är en grön boj, betyder det att bojen ska vara på styrbords sida, frågar Maria.
– Det stämmer, säger Mats Gruvefeldt, som iakttar gruppen på håll.
– Tur att jag redan har förarbevis på fritidsbåtar, skrattar Maria.

Efter en liten stund dyker en mötande färja upp. Gruppen inser att de nog får ändra kurs för att undvika en kollision. Med hjälp av sjökaptensstudenten Axel lyckas gruppen avvika från den inlagda rutten och därmed kan alla pusta ut. I alla fall tillfälligt.
Men ganska snart kommer nästa prövning. Gruppen hamnar precis bakom det andra teamets fartyg, Fure West , och bestämmer sig för att köra om. Mats tipsar om att det kan vara en bra idé att ringa upp och meddela att en omkörning är i görningen och studenten Axel visar hur man likt en walkie-talkie bara lyfter på luren och trycker på knappen för att meddela.

– Fure West, Fure West, this is Elvy. We’re going to do an overtake. Over.
Svaret kommer omedelbart.
– We don’t like you to do an overtake. Over.

Elvy-teamet skrattar och påbörjar sin omkörning, protesterna till trots. Men det går inte riktigt som planerat. Fartygskropparna kommer alldeles för nära varandra och stöter i varandras sidor. Tack och lov handlar det bara om en övning som enkelt kan återupptas. Men snart kommer nästa utmaning och ett nytt möte. Det är fartyget som tillhör det andra teamet som behöver passera mellan Elvy och ett skär. Här gäller det att undvika både kollision och grundstötning. Det går så där. Mötet sker på alldeles för kort avstånd och fartygen touchar varandra. Ett långt ifrån orealistiskt scenario ska det visa sig.

– Det här är väldigt likt en incident som skedde på riktigt 2008 då en färja hamnade mellan ett skär och en annan båt. Det slutade med att färjan skrapade i skäret. Då var Transportstyrelsen faktiskt här för att med hjälp av simulatorn förstå vad som hade gått fel, förklarar Mats.

Och för deltagarna verkar övningen ha kommit med värdefulla insikter.
– Det var värdefullt att få se och ta del av en del av utbildningen på riktigt. Det var både spännande, kul och svårt att få köra simulator! Och vi hade aldrig klarat det utan studenterna som deltog och handledde oss, säger Johanna Rantsi, riksdagsledamot för Moderaterna och i Trafikutskottet.

För högkvalitativa sjöfartsutbildningar – också i framtiden

Simulatorövningen rundas av och besökarna samlas för att med avstamp i dagens upplevelser fortsätta samtala om de stora frågorna kring sjöfartsutbildningarna och svensk sjöfart.
– Vi hade mycket bra diskussioner om hur man kan stärka sjöfarten så att Sverige bibehåller viktiga transportmöjligheter, men också om hur man kan locka fler till sjöfartsyrket. Det var mycket bra att ledamöterna även fick träffa studenter från sjökaptensutbildningen och testa på simulatorerna och träffa lärarna som är mycket viktiga för att utbildningen ska vara så högklassig som den är i Sverige idag, säger Carolina Kihlström.

Och M-politiker Johanna Rantsi instämmer.

– Att träffa och samtala med studenter om deras tankar om utbildningen och deras egen framtid inom branschen var mycket givande. Likväl som att få testa simulatorn och förstå komplexiteten i att köra större fartyg. Det var inte helt lätt! Även redare och lärare deltog under besöket och att vi var många olika roller som samlades i simulatorerna gav goda samtal utifrån breda perspektiv från branschen, säger hon.

​Text: Lovisa Håkansson​

Mats Gruvefeldt
  • Instruktör, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper