Nystart för konferens om marina simulatorer

Bild 1 av 2
Deltagarna i MARSIM 2023 i Chalmerska huset
Johan Eliasson visar Chalmers marina simulatorer för MARSIM-deltagare.
Deltagarna i MARSIM 2023 i Chalmerska huset.

I mitten av november var det dags för MARSIM, konferensen om marina simulatorer. Den här gången höll Chalmers i arrangörsskapet. Sammanlagt ett drygt 30-tal aktörer inom sektorn för marina simulatorer från stora delar av världen medverkade under de tre dagarna.
– För den som är intresserad av maritima simulatorer, är det här precis rätt grupp att prata med och vara en del av, säger Lars Finnema, instruktör och forskare vid universitetet NHL Stenden i Nederländerna.

Föreningen International Marine Simulator Forum, IMSF, startade år 1978. Föreningen organiserade och etablerade kompatibla språk och format för fartygs rörelseekvationer, vilket i sin tur kom att initiera de standarder som i dag finns för simulatoroperatörer. Under föreniningens paraply har konferensen MARSIM hållits, för aktörer och intressenter inom marina simulatorer.

Efter några års uppehåll från att ha en fysisk konferens i spåren av pandemin, var det i år dags igen. För regin den här gången stod Chalmers.

– Med ganska tight tidsram lyckades vi få i gång MARSIM igen, säger Johan Eliasson, tekniklektor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, och den som organiserade konferensen. Och det gick faktiskt bättre än jag någonsin hade väntat mig, och även viljan att medverka och delta från föreningens medlemmar överskred vida mina förväntningar. Bra tankar, bra folk, och bra samarbeten.

Presentationer och studiebesök

Under de tre dagarna som konferensen hölls hann deltagarna utöver att få ta del av ett antal presentationer, från såväl industrin som akademin, även besöka Chalmers Tracks-miljö på Campus Johanneberg och de marina simulatorerna på Campus Lindholmen.

– Det är nyttigt att mötas i ett forum där både universitet, andra partners till den maritima industrin samt olika tillverkar av simulatorer får mötas, säger Johan Eliasson. Jag upplevde just att vi hade en bra mix av presentatörer samt studiebesöken på campusområdena som särskilt uppskattade delar av agendan. När det gäller fokus framåt tror jag att det kommer att ligga på minskningen av tid på sjöss på grund av simulatorövningar, och på hur man utvecklar övningar som kan användas av olika partners över hela världen.

En av deltagarna under dagarna var Lars Finnema. Till vardags arbetar han som lärare och forskare på Maritime Institute Willem Barentsz, en del av universitetet NHL Stenden i Nederländerna. Tillsammans med en kollega höll han själv en presentation om att konstruera simulatormodeller med hjälp av maskininlärning.

"Precis rätt grupp att prata med"

– För den som är intresserad av maritima simulatorer, är det här precis rätt grupp att prata med och vara en del av, säger han. En mängd relevanta och viktiga aktörer medverkade, som simulatortillverkare, föreläsare, instruktörer och forskare. Vi fick möjlighet att dela med oss till varandra om nuvarande utvecklingsområden, om framtidsutblickar och om utmaningar inom vår sektor. De som var med för första gången fick också lära sig om den historiska och framtida nyttan med IMSF, International Marine Simulator Forum, när det gäller utveckling av lagar och standarder inom vår sektor.

Som instruktör inom maritima utbildningar poängterar han vikten av att träffas och byta tankar och idéer om hur man använder simulatorer i sitt arbete, och att utvecklingen av hur man använder simulatorerna är minst lika viktigt som den tekniska utvecklingen av dem.

Olika aktörer, samma utmaningar

– Jag har insett att vad jag än ställs mot för utmaningar i mitt dagliga arbete, så finns det alltid någon annan som står inför precis samma utmaningar, säger han. Vi måste verkligen upprätthålla kontakten inom den här sortens nätverk, för att se till att vi maximerar vårt arbete med att utnyttja simulatorer till fullo.

Han lyfter specifikt hur intressant det var att höra om den hängivenhet och det arbete som Stephen Cross, tidigare ordförande för IMSF, och andra medlemmar har lagt ner historiskt.

– Att höra om den sortens engagemang och visioner är väldigt inspirerande, och jag återvänder hem många idéer och uppslag att arbeta med.

För Lars Finnema var det första besöket på Chalmers. Han lovordar bland annat den goda atmosfären på campusområdena, vänligheten och öppenheten hos studenter och anställda, och han ser redan fram emot nästa års sammankomst.

– Till MARSIM-konferens 2024, i St. Johns i Kanada, hoppas jag att ännu fler väljer att delta, säger han. Det är oerhört viktigt att experter inom maritima utbildningar får möjlighet att träffas på det här sättet och knyta kontakt med varandra.

Företag och aktörer som medverkade på MARSIM 2023

MIWB
VR Marine
Wismar Hochscole
Wärtsilä
Kongsberg Digital
DNV
Nautical Institute 
US Coast Guard 
VR Marine
UK Chamber of Shipping
SIMAC
University of Split - MARITIME STUDIES
V-Step
Göteborgs universitet
NI London
IAMU
Petrobio
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
FMV
RISE
Chalmers

Johan Eliasson
  • Tekniklektor, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Robert Karlsson