Han ska cykla 190 mil och föreläsa om trafiksäkerhet

Bild 1 av 2
Marco Dozza, professor i trafiksäkerhet, sitter vid ett bord med en elsparkcykel och andra forskningsinstrument
Två bilder från Marco Dozzas cykelkamera som visar två medtrafikanter, fast maskerade så att de inte kan identifieras
–Målet är med resan är att nå ut till samhället och intressenter för att visa hur forskning kring mikromobilitet kan skapa konsensus och förbättra säkerheten, säger Marco Dozza, som ska cykla från Göteborg till Bologna på 16 dagar.

1900 km på cykel på 16 dagar. Det är vad som väntar Marco Dozza, professor vid Chalmers, när han beger sig ut på rutten Göteborg-Bologna. Målet är samla in data om trafiksäkerhet, och att hålla presentationer längs vägen genom Europa.
– Varje presentation kommer att bli helt unik, där jag bland annat presenterar data som jag har samlat in på den senaste sträckan, säger Marco Dozza.

Marco Dozza är professor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, och har i sin forskning fokuserat på säkerhet rörande så kallad mikromobilitet. Med mikromobilitet avses små lätta fordon som vanligtvis framförs under 25 km i timmen, så som cyklar och de senaste årens stora fluga: elsparkcyklar.

– Mikromobilitet blomstrar och ger oss möjligheter som att förbättra vår rörlighet och att minska koldioxidavtrycket från våra transporter, säger han. Men i dag är den dåligt integrerad i transportsystemet i stort. Målet är med resan är att nå ut till samhället och intressenter för att visa hur forskning kring mikromobilitet kan skapa konsensus och förbättra säkerheten.

Framtidens cykel

Marcos Dozzas cykel är utrustad med mätutrustning, och under varje etapp som han cyklar så kommer han att samla in forskningsdata. Förutom GPS och kinematik innehåller datainsamlingen videor från kameror som ser runt cykeln. Den kommer även att innefatta data från cykelns så kallade CAN-buss. CAN-bussar används i fordon får att olika styrenheter ska kunna ”prata” med varandra. I bilar kan det röra sig om antikrocksystem, ABS-bromsar och antisladdssystem.

– I dag är det väldigt få cyklar som har en CAN-buss, men det är framtiden och det kommer att möjliggöra utveckling av aktiva säkerhetsapplikationer, säger Marco Dozza. Till exempel har cykeln som jag använder ett låsningsfritt ABS-bromssystem. Från kameradata kommer vi att beräkna positionen och kinematiken för de omgivande fordonen.

Tidigare forskning kring mikromobilitet och säkerhet har bland annat visat att omkörningar troligtvis är den dödligaste formen av olycka som sker med cyklar inblandade, och att elsparkcyklar har rapporterats öka krockrisken tio gånger i jämförelse med cyklar. Ett problem med den sortens forskningsresultat kan vara att den leder till förbud.

Förbud begränsar framsteg

– Förbud är effektiva, billiga och snabba att implementera, men de kan också begränsa framsteg och minska möjligheterna att utveckla nya gröna transportlösningar, säger Marco Dozza. Mindre drastiska alternativ till förbud kräver överenskommelse från flera intressenter, vilka är svåra att uppnå så länge de olika intressenterna ser problemen på olika sätt. Forskningsresultat kan främja samförstånd bland intressenter och datadrivna lösningar som ökar säkerheten.

I dagsläget vet forskarna väldigt lite vad som ligger till grund för säkerhetsproblemen, det vill säga vad det är för krockmekanismer som gör mikromobilitet osäkert. Data som samlas in när trafikanter utför sina dagliga rutiner kan hjälpa till att visa varför mikromobilitetskrascher inträffar.

– Det kan skapa grunden för lösningar som omfattar framsteg och teknik för att förbättra säkerheten och rörligheten för alla trafikanter, och som är acceptabla för alla intressenter, säger Marco Dozza.

Vill öka medvetenheten

Resan tar sin start i Göteborg 11 juni, för att efter ett stopp i Halmstad rulla ner genom Danmark och Tyskland, över Alperna, och nå Bologna den 26 juni. Marco Dozza hoppas nå tusentals människor utanför den akademiska världen, få möjlighet att göra dem mer medvetna om resultaten från trafiksäkerhetsforskningen, och i förlängningen kanske kunna få dem att undvika en del krascher i framtiden. Men han ser förstås utmaningar med projektet.

– Logistiken är snäv, utrustningen komplex, elementen oförutsägbara – mycket kan hända och utmana projektets framgång, men med lite tur kommer jag att samla in en datauppsättning utan motstycke från hela Europa som visar hur förare kör om cyklister. Datauppsättningen kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations intelligenta system, till exempel automatisk bromsning. Slutligen kommer detta projekt att bidra till ett mer informerat politiskt beslutsfattande på EU-nivå genom att tillhandahålla data om sidoavstånd och belysa infrastrukturdesignens roll i omkörningsstrategier.

Mer information om Marco Dozzas resa:

Micromobility safety - projektets hemsida
Instgram-konto om projektet

Två spellistor på Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4J_y4nKehcPqJ0rHpEPEJxrD98LH0TIq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4J_y4nKehcOlJ1y_w-HpbYARlY_hizPV

Marco Dozza
  • Professor, Fordonssäkerhet, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Robert Karlsson