EU Horizon 2020-eventet Auto-BARGE i hamn

Bild 1 av 2
Fartyg i hamn
deltagare autobarge

​Stort kunskapsutbyte och värdefullt relationsbyggande. Så sammanfattas det event som marin teknik och maritima studier stod värdar för inom ramarna för EU Horizon 2020-projektet AutoBARGE som gick av stapeln på Chalmers förra veckan. Under fyra dagar samlades representanter från akademi och näringsliv från hela Europa för att tillsammans bana väg för en autonom fartygstransport för inre vattenvägar. 

Mellan 14 – 17 november stod avdelningarna för marin teknik och maritima studier värd för ett event inom ramarna för EU Horizon 2020-projektet AutoBARGE, ett europeiskt utbildnings- och forskningsnätverk vars övergripande syfte är att bana väg för en autonom fartygstransport för inre vattenvägar. Mer specifikt handlar projektet om att både bygga högkvalificerad kompetens för den autonoma sjöfarten och vidareutveckla modeller för att autonoma fartyg ska kunna ”ta över” besättningens roll ombord, såväl som att tillgodose sociotekniska, logistiska, ekonomiska och regulatoriska villkor för en framgångsrik och säker implementering av autonoma fartyg.

Eventet pågick under fyra dagar och utgjordes bland annat av två dagars seminarier som hölls av ledande forskare på området från institutionen för mekanik och maritima vetenskaper vid Chalmers och från RISE.

För kunskapsutbyte och relationsbyggande

Med på plats för att ta delta i eventet var projektets doktorander och forskare såväl som representanter från industrin och EU Horizon-kommissionen. Och för många deltagare innebar eventet inte bara kunskapsutbyte och utbildning, utan också en chans att ses IRL för första gången.

– Evenemanget gick väldigt bra. Det här var första gången som en majoritet av forskarna, handledarna och branschrepresentanter fick träffas ansikte mot ansikte för att bygga kärnan i det tvärvetenskapliga arbete och samarbete som bör uppstå från konsortiet, säger Scott MacKinnon, professor vid maritima studier, som höll en föreläsning om "Human factors of maritime automation" under eventet.

– Alla juniora forskare knutna till AutoBARGE fick både teknisk utbildning och ”mjuka” färdigheter under eventet. Jag tror att de kunde förstå projektets hela omfattning som ju främjar idéutbyte och projektsamarbete mellan olika forskningsämnen inom den autonoma inlandssjöfarten, såsom fartygssystem, navigationssystem, ekonomi och juridik, och mänskliga faktorer, säger Wengang Mao, professor i fartygsmekanik, som tillsammans med Jonas Ringsberg, professor i marina strukturer vid marin teknik, höll en presentation på temat "Ship resistance and energy consumption" under eventet.

Och Jonas Ringsberg vill speciellt lyfta vikten av de relationsbyggande värdena som kommer med eventet.
– De fjorton juniora forskarna och doktoranderna fick möjlighet att sinsemellan diskutera gemensamma forskningsområden och lära känna varandra på det sociala och privata planet. Vi kunde se att de etablerade värdefulla och vänskapliga relationer, vilket är viktigt och lovande för deras framtida forskningssamarbeten och personliga utveckling, säger Jonas Ringsberg.

Under eventet avhandlades en rad forskningsområden genom föreläsningar av flera forskare verksamma vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, däribland Monica Lundh, lektor vid maritima studier, som föreläste om "Handling thick and rich data, Henrik Ringsberg, instruktör vid teknisk och maritim ledning, som höll en presentation om ”Maritime analytic framework" samt Mikael Lind, adjungerad professor vid maritima studier, som föreläste om "Port collaborative decision making".

En europeisk angelägenhet

AutoBARGE-projektets syfte att utveckla en autonom fartygstransport för inre vattenvägar är en angelägenhet för stora delar av Europa. Mer än 37 000 kilometer vattenvägar förbinder hundratals städer och industriregioner på den europeiska kontinenten och inom EU delar 13 länder ett sammanlänkat vattenvägsnät. AutoBARGE-projektet förenar europeisk industri och akademi med samarbetspartners från sju universitet, två high tech-bolag och ett institut. Och bland representanterna från projektets EU-kommission verkar eventet ses som framgångsrikt.

– Projektstarten mottog mycket positiva recensioner från Project Manage från EU Horizon-kommissionen och från de juniora forskarna som deltog. Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna​ skiljer sig från traditionella forskningskonsortium där formella arbetsplaner och samarbetsuppgifter är väl definierade och integrerade. I det här programmet krävs mycket självorganisering och det var tydligt att det här eventet utlöste denna process, förklarar Scott MacKinnon.

Med första eventet i hamn ser framtiden ljus ut för AutoBARGE, inte minst för projektets juniora forskare och doktorander som nu kan växla upp samarbetet mellan parterna.

– Den kommande perioden kommer att se spännande ut för dem, eftersom de aktivt kommer att söka samarbete utanför sina värdinstitut och planera sin utstationering för forskningsutbyte och samarbete. Vi ser också fram emot att välkomna minst tre doktorander från andra institut till Chalmers för att utnyttja våra nuvarande forskningsresultat som bidrar till faktiska fördelar med autonom inlandssjöfart, säger Wengang Mao.

Text: Lovisa Håkansson​

Scott MacKinnon
  • Studierektor, Mekanik och maritima vetenskaper
Jonas Ringsberg
  • Professor, Marin teknik, Mekanik och maritima vetenskaper
Wengang Mao
  • Biträdande professor, Marin teknik, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Lovisa Håkansson