Till minne av Stefan Hohmann

Bild 1 av 1
Stefan Hohmann

Professor Stefan Hohmann gick bort den 2 Juli 2021 och sörjs närmast av makan Dorothea, deras fyra barn och barnbarn. Stefan Hohmann var prefekt för institutionen för biologi och bioteknik fram till maj 2021 och var en av pionjärerna inom jästgenetik och molekylärbiologi i Europa.

Professor Stefan Hohmann tog sin doktorsexamen vid universitetet i Darmstadt, Tyskland och gjorde därefter en postdok vid Katholieke Universiteit i Leuven, Belgien. Han fortsatte sedan s​in akademiska resa och hamnade i Göteborg, där han kom att tillbringa resten av sin karriär. I Göteborg hade han ett mycket starkt inflytande över forskningen inom jäst och systembiologi. Strax efter sin ankomst till Sverige fick Stefan en forskningsprofessur genom ett prestigefullt anslag från Vetenskapsrådet och därefter utsågs han till professor vid Göteborgs universitet. Där hade han en nyckelroll för att samla ett antal unga jästforskare och skapa en mycket stark forskningsmiljö kring jäst med både bredd och djup.

Än idag, mer än 25 år efter Stefans ankomst till Göteborg, ser vi fortfarande en stark och blomstrande forskningsmiljö kring jästgenetik, molekylärbiologi, systembiologi och metabolic engineering, mycket tack vare det frö av vetenskap och ledarskap som Stefan planterade. Forskningsmiljön vid både Göteborgs universitet och Chalmers är ett starkt avtryck han lämnat efter sig.

Stefans forskning var fokuserad på osmotisk stress hos jäst, vilket är ett område som har stor betydelse för industriell användning av jäst vid produktion av öl, vin och bioetanol. Många av hans vetenskapliga upptäckter har haft stor betydelse för fältet och har resulterat i effektivare industriell användning av jäst. Stefans påverkan på forskarsamhället sträcker sig långt utöver den egna forskningen. Han var mycket engagerad som redaktör för flera tidskrifter och ordförande för flera stora internationella konferenser arrangerade i Göteborg med mer än tusen deltagare.

Utöver sitt bidrag till vetenskapen inom sitt område, hade han flera viktiga uppdrag som ledare och chef inom akademin. Han var under flera år vicedekan för den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och 2015 rekryterades han som prefekt för den nystartade institutionen för biologi och bioteknik vid Chalmers; en tjänst han kom att ha till 2021 då han blev tvungen att lämna över på grund av sjukdom. Under tiden som prefekt växte institutionen både i antal fakultet, internationell profil och styrka. Stefan jobbade hela tiden på hur institutionen kunde stärka sin profil och internationella ställning.

Förutom att vara respekterad för sin forskning och sitt ledarskap var Stefan också uppskattad och känd för sin integritet, humor och kärlek till familjen och deras djur, Afrika, goda viner och fotboll. Stefans passion för fotboll visade sig inte enbart över spelet i sig utan också genom omsorgen som fotbollstränare inom Lerums IS och målvaktstränare inom IFK Göteborgs fotbollsakademi; vilket låg honom mycket varmt om hjärtat.

Stefan var en omtänksam, engagerad, och kärleksfull person och vi kommer alla att sakna och minnas honom för hans vetenskap, ledarskap, vänskap, mänsklighet och humor.

Professor Jens Nielsen
Professor Lisbeth Olsson
Professor Fredrik Westerlund
Professor Rikard Landberg
Dr. Thomas Svensson​