Till minne av Christer Larsson

Christer Larsson, professor inom mikrobiell fysiologi och proprefekt på institutionen för biologi och bioteknik vid Chalmers, gick bort den 12 oktober 2021 och sörjs närmast av makan Inga-Lill och barnen Daniel och Lisa. Han var en sann vetenskapsman, en god mentor för yngre kollegor, en inspirerande lärare och en kunnig chef som alltid föregick med gott exempel.​​

Christer Larsson, porträtt

Christer ägnade sin forskarkarriär åt studier av jästfysiologi. Under sin postdok-tjänst vid EPFL arbetade han med kalorimetri vid fermentering av jäst. Detta blev hans passion och hans forskning har bidragit stort till området. Senare i karriären breddade Christer sin forskning om jäst och mycket av det han bidrog med vetenskapligt står idag som grundpelare för vår nuvarande kunskap om jästmetabolism och fysiologi.

Som mentor och lärare inspirerade och utbildade Christer många generationer studenter och unga forskare vid Chalmers. Vi minns honom som en kunnig och vänlig lärare som alltid hade tid att lyssna på och hjälpa sina studenter.

Christer var också en av grundarna av vår institution och han arbetade som proprefekt under många år. Fakultetskollegorna minns honom i den här rollen som den person man kunde söka upp för att få hjälp med alla sorters problem. Christer hade alltid en lösning och han lyckades alltid leverera den med ett inslag av sin unika humor.

Under de senaste veckorna har vi alla samlat våra minnen av Christer och pratat om hans arv. Vi är alla överens om en sak: Christer var den optimala lagspelaren. Han var inte ute efter makt eller ära för egen del. Han var gladast när laget lyckades.

Christer var en vänlig och hjälpsam kollega till oss alla, en pålitlig rådgivare − och för många av oss var han även en vän. Han kommer alltid att bli ihågkommen, och vi kommer att hålla liv i lagandan som han representerade.

/Kollegor och vänner på institutionen