Strategisk forskning i fokus

Bild 1 av 1
Pernilla Wittung-Stafshede, porträtt
Pernilla Wittung-Stafshede. professor vid avdelningen för kemisk biologi, Chalmers.

Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid avdelningen för kemisk biologi och ledare för satsningen Genie vid Chalmers, är ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.​

− Det är en ära att bli tillfrågad om uppdrag som detta. Det känns också roligt och meningsfullt att som senior forskare kunna bidra med min kunskap till ett större sammanhang än mina egna forskningsprojekt, säger Pernilla Wittung-Stafshede.

Skapar bryggor mellan grundforskning och samhällsnytta

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) arbetar bland annat med att skapa bryggor mellan grundforskning och så kallad behovsmotiverad forskning där målet är att resultaten ska komma till nytta. Man vill också stimulera att forskare rör sig inom inte bara akademin, utan mot andra samhällsaktörer.

− Jag har en bakgrund inom grundforskning och hoppas ha mycket att bidra med till stiftelsens fokus på teknik, naturvetenskap och medicin, säger Pernilla Wittung-Stafshede som i sin forskning fokuserar på metallproteiners roll vid sjukdom, till exempel vid cancer − och felveckning av proteiner, vid till exempel Parkinsons sjukdom.

"Ser fram emot att få nya insikter"

Pernilla Wittung-Stafshede t​ar också med sig erfarenhet från många större uppdrag, till exempel från Nobelkommittén för kemi och ledarskapet för Chalmers jämställdhetssatsning Genie.

− SSF:s styrelse består av personer med olika erfarenheter, inte bara akademiker som jag själv, och jag ser verkligen fram emot att få nya insikter via dem. Jag hoppas få lärdomar som utvecklar mitt eget sätt att se på hur man ska tackla de stora, svåra utmaningar som vi står inför idag.

Pernilla Wittung-Stafshede är väldigt positiv till stiftelsens satsningar, till exempel den stora satsningen på framtidens forskningsledare​.

− I den inkluderar man en gedigen ledarskapsutbildning så att de unga forskarna får en bra grund och möjlighet att komma långt i den akademiska världen. Men det möjliggör även att de är redo att ta uppdrag utanför akademin.

Mer om SSF

  • Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med många hundra miljoner kronor om året.
  • SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.
  • Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

Kontakt

Pernilla Wittung Stafshede
  • Professor, Kemisk biologi, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh