Spannmål − en förbisedd källa till hållbart protein

Bild 1 av 1
Händer som håller havrekorn på ett sädesfält

​Livsmedel från spannmål spelar redan idag en stor roll över hela världen. Det är den viktigaste källan till energi, kolhydrater, kostfiber och växtbaserat protein. Men mindre än hälften av de spannmål som produceras används till livsmedel. Förändringar i spannmålskonsumtion och nya livsmedelsinnovationer där spannmål används som proteinkälla skulle kunna bli avgörande för övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem för hälsosam kost. Det framgår i en gemensam sammanställning från nordiska livsmedelsforskare, som nyligen publicerades i Nutrition Reviews. ​

− Både forskare och allmänheten verkar ha missat den ännu outnyttjade potentialen. Spannmål kan bidra till ett mer hållbart matsystem och en friskare befolkning om det konsumeras som fullkorn. Små förändringar i kostmönster kan göra stor skillnad både för miljö och hälsa- och en av de stora möjligheterna till förändring representeras av spannmål, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers.

Idag står livsmedelsproduktion för 26 procent av de globala växthusutsläppen. En strategi för att nå uppsatta hållbarhetsmål är att ersätta animaliska livsmedel, som kött och mejeriprodukter, genom att öka användningen av växtbaserade livsmedel. Detta inkluderar även målet att förbättra människors hälsa − särskilt i västvärlden.

Spannmålsprotein kan ersätta stor del köttprotein

Ett gemensamt konsortium av livsmedels-, nutritions-, hållbarhets- och medicinska forskare från nordiska universitet och institut har satt upp ett potentiellt scenario där köttkonsumtionen i Europa ska minskas och istället delvis ersättas med fullkornsbaserade livsmedel. Vilka livsmedel bör användas och vilka är de näringsmässiga konsekvenserna och vad har det för konsekvenser för miljön?

− I vårt scenario säger vi att om 20 procent av det nuvarande dagliga intaget av animaliska proteiner i Europa skulle ersättas av växtbaserat protein, skulle hälften av dessa kunna komma från spannmål. Det innebär en ökning på mindre än 6 gram spannmålsprotein per dag, säger seniorprofessor Kaisa Poutanen, VTT tekniska forskningscentrum i Finland.

Nuvarande proteinintaget baserat på spannmål skulle behöva ökas med 19 procent. Om spannmål i snitt innehåller 10 procent protein skulle scenariot motsvara ett behov av att producera ytterligare 15 miljoner ton spannmål per år, vilket motsvarar 5 procent av den nuvarande årliga europeiska spannmålsproduktionen.

Ökning motsvarar tre skivor fullkornsbröd per dag​

− Eftersom endast en tredjedel av den nuvarande spannmålsproduktionen används till mat för människor skulle man − om konsumenterna efterfrågar och accepterar det − kunna ställa om stora delar av spannmålsproduktionen. Från produktion av djurfoder till livsmedel. En sådan övergång skulle motsvara en ökad konsumtion av cirka tre skivor fullkornsrågbröd eller en stor portion havregryn dagligen, säger Anna Kårlund, doktorand vid Östra Finlands universitet.

Kräver också ökad konsumtion av baljväxter​

Studier har visat att konsumtion av fullkorn kan ge hälsoeffekter och ett högt intag har konsekvent förknippats med minskad risk att utveckla typ 2-diabetes, kranskärlssjukdom och tarmcancer i observationsstudier. Fullkorn är rikt på kostfibrer, vitaminer, mineraler och bioaktiva föreningar. Men spannmålsprotein innehåller låga mängder av den essentiella aminosyran lysin som behövs för att bilda proteiner i kroppen. Man säkerställer enkelt intaget av lysin genom att öka intaget av baljväxter, som ett komplement till proteiner från sädesslag.

Industrin måste involveras och stimuleras​

Om industrin dessutom stimuleras till stort fokus på förädling och produktdesign i framtiden, kommer det att gynna både samhället och industrin.

Ökad tillgänglighet och användning av nya proteinrika spannmålsmatkoncept, inklusive mejeri- och köttalternativ med välbalanserade näringsprofiler, tillsammans med en förskjutning mot mer traditionell spannmålsmat av fullkorn, skulle kunna hjälpa till i övergången till en hälsosammare och mer hållbar kost.

 

Mer om publikationen

 • Läs den publikationen i Nutrition Reviews: Grains – a major source of sustainable protein for health
 • Författarna till publikationen:
  Kaisa Poutanen, VTT, Finland
  Anna Kårlund, Östra Finlands universitet, Finland
  Carlos Gómez-Gallego, Östra Finlands universitet, Finland
  Daniel P. Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet
  Nathalie M. Scheers, Chalmers tekniska högskola
  Ingela M. Marklinder, Uppsala universitet
  Anne K. Eriksen, Danska Cancerföreningens forskningscenter, Danmark
  Pia C. Silventoinen, VTT, Finland
  Emila Nordlund, VTT, Finland
  Nesli Sözer, VTT, Finland
  Kati J. Hanhineva, Åbo universitet, Finland
  Marjukka Kolehmainen, Östra Finlands universitet, Finland
  Rikard Landberg, Chalmers tekniska högskola

 

Läs också:

Råg bättre än vete för den som vill gå ner i vikt

Kontakt

Rikard Landberg
 • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh