Samarbete med Harvard och MIT stärker Chalmers forskning inom precisionsnutrition

Bild 1 av 1
Fyra tallrikar med en variation av maträtter

Precisionsnutrition handlar om att ge rätt person rätt kost vid rätt tillfälle – för ökad hälsa och minskad sjukdomsrisk. För att göra det behöver man utveckla enkla metoder för analys av hur kroppen svarar på olika sorters mat. Livsmedelsforskare vid Chalmers stärker nu sin position genom ett samarbete med de världsledande universiteten inom området, Harvard och MIT.

− Det går att samla in otroligt mycket data från individer, till exempel kring deras kost, mikrobiom*, metabolom**, hälsostatus och vanor. Kärnan i vår forskning är att i all data hitta de signaler, i form av biomarkörer, som visar om en person kommer att svara på en specifik kost − eller inte. Samtidigt vill vi utveckla analysmetoder som gör det möjligt att hitta det man söker i till exempel ett enkelt blodprov, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap.

Samarbeten, mobilitet och metodutveckling

Inom ramen av Precision Nutrition Forum arbetar livsmedelsforskare vid Chalmers sedan 2022 tillsammans med forskare från Harvard T.H. Chan School of Public Health, samt Broad Institute vid Harvard och Massachusettes Institute of Technology, MIT, för att stärka universitetens samarbeten och kunskapsdelning. Fokus är att skapa en liten men aktiv plattform för forskarna, där mobilitet mellan universiteten och metodutveckling är några av huvudspåren.

Nu har samarbetet också fått finansiering från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, för att lättare behålla kontinuitet i satsningar och aktiviteter. Ett exempel är genomförandet av konferensen Precision Nutrition Forum som hölls i Göteborg för första gången hösten 2022 och som ska återkomma vartannat år. Nästa forum hålls 16-17 april 2024 i Köpenhamn, med ett program där den absoluta världseliten inom fältet är inbjudna talare.

"Unika möjligheter för dataanalys av kostens betydelse"

− Jag ser stor potential i att vi har tätt samarbete, både då det gäller kunskapsöverföring och metodutveckling, men vi kan också hjälpas åt när det gäller att replikera forskningsresultat. Det är viktigt att kunna upprepa analyser i olika befolkningar för att se att resultaten håller. Både vi och Harvard har tillgång till några av världens största och mest omfattande befolkningsstudier med unika möjligheter för dataanalys av kostens betydelse för hälsa. Sammanlagt blir underlaget världsunikt, säger Rikard Landberg.

Chalmers har profilerat sig inom precisionsnutrition och ligger i framkant inom detta område. Man har genom rekryteringen av Clemens Wittenbecher inom satsningen inom datadriven life science fått en väsentlig ökning av kompetens inom utveckling och användning av avancerade databearbetningsmetoder som är avgörande för framtida framgångar inom detta område.

 

Liten ordlista

*Mikrobiom: Mikroorganismer inom en viss miljö, i detta fall mag-tamkanalen hos människor.

**Metabolom: Molekyler som kommer från ämnesomsättningen i ett biologiskt system eller från omgivningen och som analyseras i till exempel blodplasma eller i urin.

Läs mer om Chalmers forskning inom precisionsnutrition

 

Kontakt

Rikard Landberg
  • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh