Så ska aromatiska kemikalier produceras hållbart

Bild 1 av 1
​Yvonne Nygård
​Yvonne Nygård har fått ett anslag på 10 miljoner DKK från Novo Nordisk Fonden för att utveckla tekonologi för bioproduktion av aromatiska kemikalier. Foto: Martina Butorac

​Aromatiska kemikalier är mångsidiga kemikalier som används för framställning av olika läkemedel, men också som tillsatsämnen i kosmetika eller mat. Idag produceras merparten av de aromatiska kemikalierna från olja och behovet av nya, hållbara biotekniska produktionsmetoder för dessa kemikalier är akut. Yvonne Nygård, docent inom industriell bioteknik vid Chalmers, har just erhållit ett mångmiljonanslag för att utveckla ny teknologi för bioproduktion av aromatiska kemikalier.

​I forskningsprojektet ligger fokus på att konstruera mikroorganismer, i form av jäst och filamentösa svampar, som kan användas som cellfabriker och producera de aromatiska kemikalierna hållbart. Cellfabrikernas produktion baseras på fermentering av olika sockerarter och det krävs effektiva och robusta mikroorganismer för en konkurrenskraftig industriell produktion.

Varför lämpar sig just jäst och filamentösa svampar för denna slags produktion? 

− Bagerijäst, Saccharomyces cerevisiae, används redan idag för produktion av många olika kemikalier, bland dem aromatiska kemikalier. Därför finns redan stor kunskap om hur de kan produceras i jäst och bra verktyg för att modifiera jästen. Det gör den till ett självklart val i detta projekt där vi skall göra ganska komplicerade modifieringar och screena stamvarianter med hjälp av biosensorer, säger Yvonne Nygård. 

Hon fortsätter: 

− När det gäller filamentösa svampar är de robusta och toleranta som cellfabriker. De är mer komplexa att jobba med, men genom att testa likande modifikationer i jäster och svampar kan vi lära oss mer om hur produktionen av aromatiska kemikalier regleras. Vi vill kartlägga vilka egenskaper som behövs för att kunna ta produktionen av aromatiska kemikalier närmare en kommersiell nivå, i antingen jäst eller filamentösa svampar.

Hur screenar man stamvarianter med biosensorer?

− Biosensorerna mäter koncentrationen av ett visst förbestämt ämne i cellen eller i odlingen och rapporterar koncentrationen i form av fluorescens. På så sätt kan man mäta utfallet av cellernas effektivitet. Under min tid som postdok i Nederländerna utvecklade jag en biosensor för en viss aromatisk kemikalie och kommer att bygga vidare på det arbetet. Vi kommer dessutom att utveckla nya biosensorer för andra aromatiska kemikalier.  

Ditt projekt får ett forskningsanslag på 10 miljoner DKK från Novo Nordisk Fonden, vad innebär det?

− Det är en fantastisk möjlighet att under en längre tid få medel att fokusera på ett specifikt projekt. Mer resurser och långsiktighet kommer förhoppningsvis att leda till stora framsteg och jag ser fram emot att kunna ha ett litet team som jobbar med liknande forskningsfrågor.


Läs mer om Yvonne Nygårds forskning:

Yvonne Nygårds projekt FunAromatics – High throughput technologies for production of aromatic biochemicals with fungi

Kontakt

Yvonne Nygård
  • Docent, Industriell bioteknik, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh