Livsmedelsforskare tilldelas Young Scientist Award

Bild 1 av 1
Haizhou Wu, porträtt
Haizhou Wu, forskare på avdelningen för livsmedelsvetenskap.

Haizhou Wu, forskare på avdelningen för livsmedelsvetenskap vid Chalmers, har tilldelats Young Scientist Award 2022 av The International Union of Food Science and Technology (IUFoST). Utmärkelsen är ett av de mest prestigefyllda erkännandena för unga framstående livsmedelsforskare.

− Jag blev både förvånad och upprymd när jag fick mejlet om priset. Det är fantastiskt att IUFoST hjälper unga forskare genom sådana utmärkelser. Jag känner mig verkligen uppmuntrad att göra mitt bästa för att avancera så mycket jag kan som forskare, både inom tillämpad och grundläggande forskning i mitt område, säger Haizhou Wu.

En mer hållbar fiskindustri

Haizhou Wus forskning handlar i första hand om att bibehålla och förbättra kvaliteten hos animala livsmedel (fisk, nöt, gris och fågel) och hur så kallade sidoströmmar, det vill säga restråvaror, från fiskeindustrin ska kunna utnyttjas bättre för att uppnå mer hållbara leveranskedjor. Hans forskning vid Chalmers bedrivs tillsammans med professor Ingrid Undeland.​ Tillsammans utvecklar de nya strategier för att stabilisering av restråvaror från fiskindustrin genom att förhindra lipidoxidation som får råvaran att härskna. Specifikt handlar det om att ta bort och/eller inaktivera blodets hemoglobin, eller genom att lägga till smarta antioxidantlösningar.

Större andel av varje landad fisk måste omvandlas till mat​

− Efterfrågan på fisk ökar stadigt som svar på kostrekommendationer, befolkningsökning och ökad konsumtion av proteinkällor med litet miljöavtryck. Vi behöver därför omvandla större andel av varje landad fisk till mat. Idag används nästan bara fiskfilén till livsmedel, det vill säga 40 till 50 procent av vikten, säger Haizhou Wu.

Genom det pågående EU-projektet Waseabi​, samt nationella projekt, har Haizhou Wu redan ett nära samarbete med till exempel Sveriges största sill- och skarpsillförädlare (Sweden Pelagic AB), och uppskalningsförsök har gett mycket lovande resultat.

Utvecklade tekniker bidrar till cirkulär ekonomi​

Dessutom har Haizhou gjort anmärkningsvärda bidrag till kartläggningen av mekanismerna för lipidoxidation i muskelbaserade livsmedel. Resultaten är viktiga för ökad kunskap om hemproteiners interaktion med fosfolipider, fria fettsyror och fenoliska antioxidanter.

− Våra utvecklade tekniker hjälper till att producera livsmedel från de delar hos en fisk som för närvarande går förlorade från livsmedelskedjan och bidrar därmed till en cirkulär ekonomi och ökad potential för industriell symbios, säger Haizhou Wu.

Han kommer att presentera sin forskning för en global publik bestående av deltagare från akademi, industri och politiker vid IUFoST World Congress 2022 i Singapore.

Läs mer

Kontakt

Skribent

Susanne Nilsson Lindh