Fisk skulle kunna förhindra Parkinsons sjukdom

Bild 1 av 1
En fiskdisk i en saluhall

En studie från Chalmers kastar nytt ljus över sambandet mellan fiskkonsumtion och långsiktig neurologisk hälsa. Parvalbumin, ett protein som förekommer rikligt i flera fiskarter, har visat sig medverka till att förhindra uppkomsten av vissa proteinstrukturer som är tydligt kopplade till Parkinsons sjukdom.

Fisk har länge betraktats som ett hälsosamt livsmedel, som är kopplat till förbättrad långsiktig kognitiv hälsa. Men orsaken till det är oklar. Fisk innehåller mycket av fettsyrorna omega 3 och omega 6, som antas vara orsaken och som också marknadsförs med det. Den forskning som har gjorts i ämnet har dock gett motstridiga resultat. Nu visar forskning från Chalmers att proteinet parvalbumin, som är mycket vanligt i många fiskarter, skulle kunna bidra till den positiva effekten.

Ett av kännetecknen hos Parkinsons sjukdom är uppkomsten av så kallade amyloida plack i hjärnan, som består av en aggregerad form av ett särskilt mänskligt protein; alfasynuklein. Det kallas ibland för ”parkinson-proteinet”.

Chalmersforskarna har nu upptäckt att parvalbumin kan bilda amyloidstrukturer som binder till sig alfasynuklein. Parvalbuminet ”stjäl” alfasynukleinet, och hindrar det därmed från att senare bilda sina egna, potentiellt skadliga, amyloider.

– Parvalbumin samlar upp ”parkinson-proteinet” och hindrar det faktiskt från att aggregera, helt enkelt genom att aggregera själv först, säger Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemisk biologi vid Chalmers, och författare till studien.

Eftersom parvalbumin förekommer mycket rikligt i vissa fiskarter skulle en ökad fiskkonsumtion kunna vara ett enkelt sätt att förebygga Parkinsons sjukdom. Sill, torsk, karp och indianlax innehåller särskilt höga halter av parvalbumin, men det är vanligt i många andra fiskarter också. Nivåerna av parvalbumin kan variera mycket under året.

– Fisk är vanligtvis mycket mer näringsrikt vid slutet av sommaren, på grund av ökad ämnesomsättning, säger Nathalie Scheers, forskarassistent i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, och författare till studien.

Det var Nathalie Scheers som först fick idén att undersöka parvalbumin närmare, efter att ha gjort en studie om biomarkörer för fiskkonsumtion.

Alzheimers sjukdom, ALS och Huntingtons sjukdom är exempel på andra neurodegenerativa sjukdomar som också orsakas av vissa amyloidstrukturer i hjärnan. Chalmersforskarna är därför angelägna om att följa upp sina fynd, och undersöka om resultaten som gäller parkinson har betydelse även för andra neurodegenerativa sjukdomar.

Pernilla Wittung-Stafshede understryker vikten av att hitta metoder för att bekämpa dessa sjukdomar framöver.

– Sjukdomarna uppstår med stigande ålder, och vi lever allt längre. Det kommer att bli en explosion av dessa sjukdomar i framtiden – och skrämmande nog har vi idag inga botemedel. Så vi måste följa upp varje lovande spår.

I höst planeras en uppföljningsstudie. Då ska Nathalie Scheers och Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers, undersöka parvalbumin ur en annan vinkel.

– Vi ska studera hur parvalbumin från sill transporteras i mänsklig vävnad. Det ska bli väldigt intressant, och skulle kunna ge riktigt spännande resultat.

 

Mer om: Sambandet mellan fiskkonsumtion och god neurologisk hälsa

Sambandet mellan hög fiskkonsumtion och god långsiktig hjärnhälsa är känt sedan länge. Det finns en korrelation mellan vissa dieter och minskad förekomst av Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

– Bland människor som äter medelhavskost, med mycket fisk, är förekomsterna av parkinson och alzheimer lägre, säger Tony Werner, doktorand i kemisk biologi på Chalmers och försteförfattare till studien. Detta har också observerats i Japan, där fisk utgör en viktig del av kosten. Dock har man ännu inte kunnat bevisa att det handlar om orsakssamband.

Mer om: Amyloid och aggregering vid neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner är långa kedjor av aminosyror som måste veckas till rätt tredimensionell from för att proteinet ska få rätt funktion. Men ibland veckar sig kedjorna fel, vilket kan leda till proteiner klibbar ihop sig med andra proteiner – en process som kallas aggregering. När dessa felveckade proteiner aggregerar tillsammans bildar de långa fibrösa strukturer som kallas för amyloider. Amyloid är inte nödvändigtvis skadligt, men kan ibland ge upphov till sjukdomar. Vissa amyloider i hjärnan kan döda hjärnceller, och orsaka flera olika neurodegenerativa sjukdomar.

Mer om: Studien

Studien är publicerad i tidskriften Scientific Reports: Abundant fish protein inhibits α-synuclein amyloid formation

I en tidigare studie letade Nathalie Scheers efter möjliga biomarkörer i kroppen som kunde visa när man har ätit fisk. Proteinet parvalbumin är en orsak till fiskallergi, så forskarna visste att det passerar över till blodet, och att den aktuella sortens parvalbumin är specifik för fisk. Hon började samarbeta med Pernilla Wittung-Stafshede, och tillsammans gick de vidare med idén.

– Eftersom parvalbumin passerar över till blodet hos den som äter fisk så undersökte forskarna hur det reagerar i kombination med mänskliga proteiner. Forskarna visste att fiskproteinet kan stöta på mänskliga proteiner i matsmältningssystemet, i blodet eller i hjärnan.

Kontakt

Pernilla Wittung Stafshede
  • Professor, Kemisk biologi, Life Sciences
Nathalie Scheers
  • Docent, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences

Skribent

Joshua Worth