Chalmers del av stort nordiskt samarbete för framtidens läkemedel

Bild 1 av 1
Pills and medicines
Foto: Unsplash

Samarbeten inom området läkemedelsutveckling står i fokus för NordicPharmaTrain, ett konsortium bestående av tio nordiska toppuniversitet. Chalmers tekniska högskola deltar i projektet för att stärka forskares kompetenser och nätverk – vilket gynnar hela den nordiska life science sektorns utveckling och ställning i Europa.

Konsortiet NordicPharmaTrain (Nordic Pharmaceutical Translation and Innovation) är ett samarbete mellan tio universitet i Norden som inriktar sig på hela kedjan inom läkemedelsforskning, från grundforskning till innovation och tillämpning i samhället. I slutet av 2023 fick konsortiet fick ett anslag från NordForsk på totalt 20 miljoner norska kronor och projektet löper över fyra år.

NordicPharmaTrain ska synliggöra life science-sektorn inom Norden genom samarbeten mellan akademi och andra parter inom andra EU-baserade konsortier. Projektet består av tre arbetspaket med fokus på nya system för leverans av läkemedel och biologiska substanser i kroppen, modern farmaceutisk tillverkning, samt klinisk anpassning (clinical translation) och implementering.

Innovation – Chalmers styrka

Projektet stöds också av olika teman där Chalmers, genom Alexandra Stubelius, docent på avdelningen för kemisk biologi, ansvarar för temat ”translation och innovation”, som sträcker sig över samtliga fokusområden.

– Chalmers styrka är helt klart att vi är väldigt bra på innovation. Vi har väldigt många startup-företag, vi har också bra samarbeten med sjukhuset – och forskning i framkant som kan erbjuda besökande forskare stort kunskapsutbyte vid samarbeten, säger Alexandra Stubelius.

Fokus på samarbeten och framtidens ledare

Ett av NordicPharmaTrains mål är att stimulera och öka forskares möjligheter till vidareutveckling och kunskapsutbyten. Därför erbjuder man mobilitetsbidrag till de forskare som hittar och vill utveckla sina samarbeten inom industrin och akademin utanför sitt hemuniversitet − inom de universitet och industrier som är med i konsortiet.

Projektet arbetar också för forskning i nära samarbete med relevanta life science-partner i regionen, till exempel industripartner och kliniska partner, samt att rusta unga forskare för framtida ledarskap.

Ta chansen att lära av samarbetspartner

Alexandra Stubelius uppmuntrar forskare inom området att kontakta henne för eventuella utbyten inom konsortiet.

– Vi kan ge bidrag för att åka till olika konferenser, workshoppar och kurser. Det finns många spännande samarbetspartner, bland annat finns ett arbetspaket som rör synkrotronen i Lund. Men självklart finns många andra mycket kompetenta grupper och forskningsområden i framkant som vi här på Chalmers kan lära oss mer av, säger hon.

 

Om Nordic Pharma Train

  • Projektet är en fortsättning av de samarbetsnätverk som byggts upp i universitetskonsortiet Nordic POP (patient oriented products).
  • NordicPharmaTrain består av tio universitet från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island: Uppsala universitet, Köpenhamns universitet, Syddansk universitet, Oslo universitet, UiT Norges arktiska universitet, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Chalmers tekniska högskola och Islands universitet.
  • I arbetspaketet för translation deltar även företag och sjukhus, till exempel AstraZeneca i Mölndal, Bayer i Finland och Norge, Akademiska sjukhuset i Uppsala och The national university hospital of Iceland.
  • Projektet pågår från 2024 till 2028.

Kontakt

Alexandra Stubelius
  • Docent, Kemisk biologi, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh