​​Kraftfull satsning ska göra Chalmers jämställt

Bild 1 av 1
Stefan Bengtsson

​Genom en satsning på flera hundra miljoner kronor växlar Chalmers nu upp sitt jämställdhetsarbete rejält. Med konkreta och banbrytande förändringar i systemet och direktrekryteringar av kvinnliga toppforskare ska Chalmers på tio år uppnå en betydligt jämnare könsbalans inom fakulteten.

I likhet med andra tekniska universitet har Chalmers en mycket låg andel kvinnor i fakulteten. På Chalmers ligger andelen idag på 22 procent. Forskning visar emellertid att en jämnare könsbalans leder till större vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor.

Därför gör Chalmers nu en stor satsning för att komma tillrätta med den skeva könsfördelningen. Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 300 miljoner kronor fördelat över tio år.

– Olika undersökningar visar tydligt att akademin inte är jämställd idag – män och kvinnor bedöms och behandlas olika. Med den här kraftfulla satsningen, i tillägg till det vi redan gör, vill vi rätta till obalansen och på köpet bli ett starkare och framgångsrikare universitet. Det handlar om att bättre ta tillvara hela befolkningens kompetens, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.

Arbete med jämställdhet har pågått länge på Chalmers. Men den nya satsningen, som fått namnet Genie som en förkortning av engelskans Gender Initiative for Excellence, innebär en rejäl uppväxling för att skynda på förändringarna.

Genie består huvudsakligen av två delar. Den ena delen består av konkret arbete på varje institution för att identifiera och undanröja strukturella och kulturella hinder som bromsar kvinnors karriärer. Institutioner som uppfyller Chalmers jämställdhetskrav får en bonus i den interna fördelningen av pengar.

Den andra delen är att direktrekrytera kvinnliga toppforskare, samt att se till att övriga rekryteringar, till exempel på grund av pensionsavgångar, resulterar i minst hälften kvinnor.

– Det handlar om att bygga upp en kritisk massa av kvinnor. En liten minoritet har nämligen svårt att få ordentligt gehör. Men det innebär inte att vi sänker kompetenskraven – det finns många kvinnliga forskare som är oerhört kompetenta, säger professor Pernilla Wittung Stafshede som är en av initiativtagarna till satsningen.

Skribent

Ingela Roos