Kortprogrammet Chalmers Mastercard avslutas efter 20 år

Bild 1 av 3
Hand som håller ett Chalmers Mastercard och pågående bygge i Zanzibar
Team Vera poserar framför tävlingsbilen
En presentation av två studenter och åhörare som sitter ner
Bild till vänster: ett Chalmers Mastercard från 2002. Bild till höger: Zanzibar Seaweed Center, ett socialt entreprenörsskapsprojekt som har utvecklat den lokala sjögräsnäringen i Tanzania. Startades av Chalmers entreprenörsskola studenter under 2010.

Efter 20 år och 8 miljoner kronor till studenter, avslutas programmet Chalmers Mastercard och samarbetet med banken Ecster.

2002 började kortprogrammet Chalmers Mastercard med tanken att stödja chalmersstudenter samtidigt stärka gemenskapen kring Chalmers. Dåvarande Handelsbanken Finans, som sedan knoppades av till Ecster, gav 0,5 % av omsättningen från kortet tillbaka till Chalmers studenter. Kortprogrammet blev populärt och nådde sin topp 2012 då man under året samlade in en halv miljon kronor.

Chalmers Mastercard har varit ett uppskattat program och det har kommit in 8 miljoner kronor genom åren. Pengarna har delats ut till olika studentprojekt och stipendier till internationella studenter. Bland studentprojekten fanns lag som tävlar i olika studenttävlingar runt om i världen såsom Chalmers formula student, Chalmers Vera team, lag från kemitävlingen IGEM och en uppsjö av examensprojekt.

Många studentprojekt

Flera studentprojekt ansökte om pengar för att testa och göra verklighet av innovativa och affärsmässiga lösningar på olika samhällsproblem nära och runt om i världen. Ett exempel på studentprojekt är från kursen ”Sustainable Development in a Southern Context” som åkte till Kisumu, Kenya, 2012. Målet med projektet var att koppla ihop ett problem i lokalbefolkningens vardag med en lösning som förbättrar deras livskvalitet. Efter studiebesök och föreläsningar beslöt sig gruppen för att utgå från de vattenhyacinter som utgör ett stort problem i Victoriasjön, och se om växten kunde omvandlas till en resurs för befolkningen kring sjön. Studenterna utvecklade en biologiskt nedbrytbar binda, som dessutom var billig att framställa. Projektet uppmärksammades av Sveriges Radio som gjorde ett inslag om studenternas arbete. 

2016 fick Sofia Andersson och Ellinor Wennberg att presentera sitt examensarbete, som handlar om att studera effekten av att tillföra datorer till landsbygdsskolor i Sydafrika. Ett spännande projekt som också kan ge en uppfattning om hur datorerna påverkar lärandet här i Sverige.

2020 fick Chalmeristen Moa Strålman tillsammans med Ingenjörer utan gränser stöd för att genom ett examensarbete i samarbete med lokala sjukhus i Tanzania och jobba för att minska dödligheten. Projektet rörde sig över flera år och resulterade i renovering och ombyggnationer av sjukhus.

Svårt att ersätta

Det har visat sig svårt att ersätta ett sådan här program som har varit helt unikt i Norden. Vi kommer därför att avsluta programmet Chalmers Mastercard och inte erbjuda liknande kortprogram. Chalmers kommer att erbjuda andra möjligheter att stötta vår utbildning och forskning i framtiden.

Stort tack till alla som stöttat programmet genom åren, det har varit till stor nytta för våra studenter som kunnat göra projekt utöver det vanliga genom åren!

Skribent

Martina Mofidi