Utforskar nya sätt att ladda bärbar elektronik

​Christian Müller, professor på institutionen för kemi och kemiteknik, forskar på organiska material som kan ladda bärbar elektronik på nya, revolutionerande sätt – till exempel med vår egen kroppsvärme. Nu blir han befordrad till Wallenberg Scholar – Wallenbergstiftelsens program som ska stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

​–​ Det här är en stor bekräftelse på potentialen som stiftelsen ser i vår forskning. Rent konkret innebär det också att vi får mer resurser som gör att vi kan skaffa oss nya instrument och anställa ytterligare en postdoc, säger Christian Müller.

Kan förbättra våra liv – särskild nytta för hälso- och sjukvården

Christian Müller och hans forskargrupp är inriktade på att ta fram nya organiska material för bärbar elektronik, där temperaturskillnader som till exempel vår egen kroppsvärme kan göras om till el. Materialen skulle kunna vävas in i ett klädesplagg och driva olika miniatyrstora prylar som behöver laddas. Den här sortens elektroniska textiler kan förbättra våra liv och vår vardag på många olika sätt. Ett viktigt område är inom hälso- och sjukvård där elektronik integrerad i tyg kan ge textilen funktioner som att övervaka och mäta vår hälsa.
Forskningen som ingått i programmet Wallenberg Academy Fellows fick förlängningsanslag på 8 750 000 kronor 2020. Inom programmet Wallenberg Scholars tilldelas den nu ytterligare 3 miljoner kronor och Christian Müller får chansen att söka förlängning som Wallenberg Scholar 2023.

Aktuellt nytt forskningsspår – dopa polymerer

Hittills har de ledande polymererna som används i materialen inte haft tillräckligt goda mekaniska egenskaper för att de ska kunna tillämpas i verkliga applikationer. Men nu ser det ut som att den knuten är på väg att lösas. Drivna av nyfikenhet började Christian och hans grupp undersöka hur de mekaniska egenskaperna förändrades vid dopning av polymererna. De första forskningsresultaten har publicerats alldeles nyligen i den vetenskapliga tidskriften Materials Horizons.

Fakta: Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program med avsikt att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Målet är att forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Christian Müller
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik