Nytt material för att fånga och lagra energi utforskas


​Kasper Moth-Poulsen, professor på institutionen för kemi och kemiteknik, har tilldelats vetenskapsrådets konsolideringsbidrag med 12 miljoner för 2020–2026. Anslaget ska gå till att utforska ett nytt material som både kan lagra solenergi och absorbera energin från omgivningen och avge det som värme.

​– Det känns jättebra, jag är både nöjd och stolt, särskilt eftersom det här är ett anslag som man bara kan söka vartannat år i väldigt hög konkurrens. säger Kasper Moth-Poulsen

Forskningen som finansieras av anslaget liknar solenergisystemet MOST (Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems), som Kasper och hans grupp ar betat med under många år, och som väckt mycket stor uppmärksamhet runt om i världen. Men det nya projektet handlar om att utveckla kunskaperna vidare och skiljer sig på flera avgörande sätt Nu ska forskarna arbeta i system med fasta ämnen istället för i vätskor som i MOST och materialet ska kunna göra flera saker på en gång.

– Vi vill undersöka om det är möjligt att skapa ett nytt material som både kan lagra solens energi och ta upp energin eller värmen från omgivningen. Kortfattat kan man säga att det övergripande syftet är att försöka hantera värme och även kyla på ett helt nytt sätt, säger Kasper Moth-Poulsen.
Materialet som forskarna undersöker ska vara hållbart och bidra till nya utsläppsfria lösningar inom energilagring.

Bland forskarna som tilldelades ett konsolideringsbidrag från Chalmers finns förutom Kasper Moth-Poulsen också Victor Torres Company vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.

Mer om Kasper Moth-Poulsen


Kasper Moth-Poulsen är professor och avdelningschef på Tillämpad kemi på institutionen för kemi och kemiteknik och arbetar med forskning inom fältet nanokemi och nya material för energiinfångning och lagring materials and syntetisk kemi. Han har mottagit flera olika anslag och utmärkelser för sin forskning, såsom ERC starting grant, SSF future research leaders grant, Wallenberg Academy Fellow Grant och ett stipendium från HM King Carl XVI Gustafs stiftelse för vetenskap, teknik, för sitt arbete med solenergisystemet MOST

Läs mer om konsolideringsbidragen.

För mer information, kontakta:

Kasper Moth-Poulsen
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik

Skribent

Jenny Holmstrand