Kemiteknik från Chalmers lyfts fram av Kung Charles hållbarhetsinitiativ

Bild 1 av 1
Retein teambild i Chalmers utomhusmiljöer
Reteins team består av Kassandra Henningsson Reyes, Florian Schmitz, Simon Isaksson, Mehdi Pejman, Elin Posch, Martin Andersson, Mei Qun Seah, Nima Ahmadyan och Hanna Kalesse.

När Simon Isaksson disputerade på institutionen för kemi och kemiteknik 2019, valde han och hans dåvarande forskningsledare Martin Andersson att ta vidare resultaten i ett startupbolag. Sedan dess har den nya teknikens unika sätt att rena vatten och ta vara på andra resurser väckt omvärldens intresse. Nu har RE:TV, en hållbarhetsorganisation som grundats av Storbritanniens Kung Charles III, valt ut bolaget som ett av sina ”showcases”, och sprider kunskap om innovationen i organisationens kanaler med miljontals följare.

- Videon som RE:TV har gjort och sprider hjälper oss att öka medvetenheten kring de problem som finns runt resurshantering idag, vilket är jätteviktigt för oss. Vi hoppas också på att det leder till nya kontakter med personer och företag som är i behov av våra lösningar för att ta vara på resurser från vatten på ett precist och effektivt sätt, säger Simon Isaksson, vd och grundare av startup bolaget Retein.

Bolaget utvecklar vattenfilter som tar vara på det mest optimerade sättet som finns i naturen för att rena vatten och innebär ett nytt, unikt sätt att producera mycket rent vatten energieffektivt. Tekniken är flexibel och kan appliceras inom många olika områden, som livsmedelsbranschen, avsaltning och dialys, rening av avloppsvatten och industrier med särskilt svåra föroreningar.

Konkret sätt att göra nytta av forskningen
Vägen från doktorandtiden till att idag vara vd och grundare för ett startup bolag, beskriver Simon Isaksson som en resa av konstant lärande. Eftersom han är en nyfiken person ser han att det har gett honom en enorm drivkraft i livet.

– Jag är väldigt tacksam för att ha fått möjligheten att jobba vidare med det jag utvecklade under doktorandtiden mot att göra nytta på ett väldigt konkret sätt, samtidigt som det är utvecklande att använda problemlösning i andra dimensioner utöver den rent tekniska, säger Simon Isaksson.

Chalmers innovationsmiljö har gett värdefullt stöd på vägen och bidragit med allt från tidiga marknadsanalyser i samarbete med innovationskontoret till finansieringen och kunskapen om att ta ett projekt från forskning till företagande som bolagets första investerare Chalmers Ventures tillför. Men trots stödet som finns i omgivningen innebär livet som entreprenör en del svåra situationer.

– Vi jobbar till exempel en hel del med att utveckla tekniken genom samarbeten med andra, vilket är givande och kul men ibland även utmanande. Att rekrytera de bästa personerna till vårt team är också en utmaning som vi är glada över att ha lyckats bra med så här långt, berättar Simon Isaksson.
De roliga stunderna är det fantastiska samarbetet med kollegorna. Speciella händelser som har stuckit ut lite extra är när bolaget fått utmärkelser som Norrsken Impact 100 och Ray of Hope Prize.

Stark innovationsmiljö med värdefull kunskap
Till den som vill ta sin forskning vidare i ett startup bolag skickar Simon med rådet att höra av sig till andra som har erfarenheter av att ha gjort liknande saker tidigare.

– Inga entreprenörsresor är identiska, men vi har en stark startup community här på Chalmers och i Göteborg som man kan lära sig mycket av på förhand bara genom att fråga, menar Simon Isaksson.

Utöver synligheten som RE:TV plattform erbjuder dem just nu, fokuserar Simon och hans kollegor mycket på den tekniska utvecklingen för att optimera filterprototyper som de tagit fram, samtidigt som de ska börja sätta upp pilotprojekt med potentiella kunder för att testa sina lösningar hos dem. Utvecklingen av tekniken bedrivs i en hybrid mellan forskning och nyttiggörande. Teamet som Simon kallar fantastiska kollegor består av en mix av forskare på institutionen för kemi och kemiteknik och bolagets anställda.

Se RE:TV:s videofilm och artikel om Reteins forskning och innovation

Mer om startup bolaget Retein
Reteins nya teknik möjliggör selektiv och hållbar återvinning av värdefulla resurser från vatten och det rena vattnet i sig självt. Den anpassar naturens finaste separation (cellmembrankanalproteiner) för användning vid återvinning av resurser som rent vatten och litium med hög renhet, från det vatten som är tillgängligt. Den patenterade biomimetiska molekylära separationstekniken utvecklades vid Chalmers tekniska högskola med syfte att påskynda omställningen till en resurseffektiv och hållbar värld från grunden. Syftet är att förändra användningen av resurser, och möjliggöra cirkulär tillgång till hållbart framställda material av hög kvalitet och på så sätt jobba mot en materialoptimerad värld.

Bolaget har grundats av Simon Isaksson och Martin Andersson, professor på institutionen för kemi och kemiteknik.

Mer om hållbarhetsorganisationen RE:TV
RE:TV är ett skyltfönster för de inspirerande innovationer som växer fram över hela världen som svar på klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden. Organisationens filmer utgör en plattform för den växande gemenskapen av förändringsskapare runt om i världen. Genom att öka medvetenheten om ny teknik hoppas RE:TV kunna uppmuntra företag att utforska hur de kan använda dessa nya tekniker och idéer för att påskynda övergången till nettonollutsläpp och, på en bredare nivå, ta itu med den ökande oron för klimatet.
Organisationen grundades 2020 av Kung Charles III (dåvarande Prince of Wales).

Läs mer på RE:TV webbplats