Kemiforskare på IVA 100 lista

​Två forskningsprojekt från insitutionen för kemi och kemiteknik och ett projekt sprunget ur forskning på institutionen finns med på IVA 100 lista 2022, som offentliggjordes av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakadmin 10 maj 2022. ​

​Årets tema: teknik i mänsklighetens tjänst.
Läs mer om forksningsprojekten på den engelskspråkiga sida​n. ​

Med på IVA:s lista​n finns även det kärntekniska kompetenscetrumet ANItA där forskare från Chalmers Kemi och kemiteknik är en av partnerna. Mer om forksningsprojektet ANitA ​