Katalys och kärnteknik ska ta oss bort från fossilsamhället

Energimyndigheten har tilldelat elva kompetenscentrum för hållbara energisystem totalt 600 miljoner kronor. I hög konkurrens har Chalmersledda Kompetenscentrum Katalys och ett nytt kompetenscentrum inom kärnteknik, där forskare från Chalmers ingår, valts ut som två av dessa.

Sedan starten 1995 har Kompetenscentrum Katalys haft positionen som Sveriges främsta inom sitt fält och är även en internationellt viktig spelare. Det har inte gjort väntan på Energimyndighetens svar mindre nervös för Magnus Skoglundh, professor på institutionen för kemi och kemiteknik och föreståndare för centret. Han utstrålar en glädje som smittar av sig, när han berättar om beskedet och vad det innebär.

– Konkurrensen har varit stenhård och vi har arbetat med att förbereda det här i två år. Finansieringen innebär att vi kan starta nya forskningsområden och projekt, och utveckla våra befintliga områden​, säger Magnus Skoglundh.

Startar kemiska reaktioner och sänker energibehoven

Katalys är ett fenomen som gör att vi kan starta och påverka kemiska reaktioner med hjälp av en katalysator. Användningen av katalytisk teknik kommer in i flera av våra mest kritiska hållbarhetsfrågor. Därför har den en avgörande roll för att vi ska lyckas med omställningen till hållbara system för transporter, kemikalie- och materialproduktion och energiomvandling. ​​

– Det som är så bra med en katalysator är att den sänker energin som krävs för att reaktionen ska kunna ske. Istället för att den till exempel sker vid 300 grader kan den ske i rumstemperatur, förklarar Magnus Skoglundh.

Framöver kommer centrumet att rikta in sig på växthusgaser i högre grad än emissioner, det vill säga utsläpp, som de är starka på sedan tidigare. Forskningen inom syntes och produktion av fossilfria energibärare kommer att öka. Elektrokatalys är en stor del av arbetet och utvecklingen av bränsleceller, som är en viktig komponent för det framtida fossilfria samhället. Det blir också en helt ny gren – energieffektiv och grönare kemisk industri. Centrumet har många spännande forskningsprojekt på gång. Just nu pågår till exempel ett som ska minska utsläppen av lustgas, där de är internationellt ledande.

Ett av Kompetenscentrum Katalys viktigaste syften är att utbilda skickliga civilingenjörer, licentiater, doktorer och seniora forskare, som kan implementera det de har lärt sig i näringslivet. Samarbetet med näringslivet har pågått från start. Idag finns åtta medlemsföretag i kompetenscentrumet. På Chalmers har forskare inom kemi och fysik varit inkluderade och nu kommer det breddas ytterligare med forskare inom energisystemanalys.

Premiär för stöd till kärnteknik

Bland Energimyndighetens utpekade kompetenscentrum, finns också forskning och kompetens inom kärnteknik. Det är första gången som myndigheten ger stöd till området. Kompetenscentrumet som fått namnet Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANItA) och leds av Uppsala universitet, syftar till att stödja utvecklingen av små modulära kärnkraftsreaktorer i Sverige. Projektet är främst inriktat på dagens reaktorteknik men en betydande del handlar även om att lägga grunden till framtida kärnenergisystem. Från Chalmers medverkar forskare från institutionerna för kemi och fysik i centrumet.

Mer om Energimyndighetens anslag

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten 11 kompetenscentrum som ska bygga upp kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft. Energimyndighetens stöd på 600 miljoner kronor utgör en tredjedel av finansieringen och växlas upp av lika stora delar från lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentliga organisationer.

Kompetenscentrum Katalys beviljades 39 miljoner kronor
Kompetenscentrum Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANItA) beviljades 25 miljoner konor

Av de som beviljades anslag stod Chalmers som huvudsökande bakom fyra, och som medsökande till två. De direkta anslagen till Chalmers uppgår till sammanlagt 239 355 500 kronor.

Kontakt om mer information Kompetenscentrum Katalys
Magnus Skoglundh, professor på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers och föreståndare för Kompetenscentrum Katalys

Kompetenscentrum Katalys webbplats
Kontakt om mer information Kompetenscentrum ANita
Christian Ekberg, professor på institutionen för kemi och kemiteknik, medsökande i ANita

 

Magnus Skoglundh
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik
Christian Ekberg
  • Professor, Energi och material, Kemi och kemiteknik