Kasserade bilbatterier ger nytt liv åt supermaterial

Bild 1 av 1
Bild på batteri i elbil foto: Shutterstock
Bild på ett batteri från en elbil. Foto: Shutterstock

Att återvinna grafit ur uttjänta elfordons batterier kan vara framtidens väg för att bevara naturlig grafit och samtidigt skapa supermaterialet grafen. Forskare på Chalmers undersöker just nu möjligheterna i samarbete med Chalmers Industriteknik och Linköpingsbolaget Grafren.

– Här arbetar vi för att ta vara på grafit som annars kasseras. Vi vill skapa hållbar grafenproduktion och göra en värdefull produkt av något som annars slängs. Det är ett fantastiskt projekt, säger Martina Petranikova forskare inom industriell materialåtervinning på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Läs mer om forskningsprojektet i pressmeddelande från Chalmers industriteknik