Kan leda till paradigmskifte för teknik som fotar våra celler

Bild 1 av 1
Fluorescens från en tvåfotonabsorberande molekyl designad i 4for2-projektet
Fluorescens från en tvåfotonabsorberande molekyl designad i det aktuella EU finansierade forskningsprojektet "4for2"

Forskare från Chalmers ska, tillsammans med kollegor från tre andra universitet i Europa, pröva en ny idé för användningen av multifotonmikroskopi – en teknik som gör att vi kan ta bilder på våra celler. I förlängningen kan projektet som fått miljonstöd av EU, förse oss med bättre verktyg för att ställa diagnoser, förstå och övervaka sjukdomar.

Forskarna på kick-off möte i Göteborg
Forskarna i projektet 4for2 på kick-off i Göteborg
Fotograf: Privat

Multifotonmikroskopi är ett viktigt verktyg inom medicinsk forskning som gör att vi kan ta bilder på celler i kroppen för att upptäcka, förstå och följa sjukdomar. I dagsläget används tvåfotonmikroskopi som ger tydliga bilder på en liten del av cellen. Om fyrfotonmikroskopi i stället används går det att se mer detaljer och få ännu tydligare bilder. Problemet är att fyrfotonmikroskopi kräver extremt starka lasrar och därför begränsas den praktiska användningen.

Inom projektet, som fått akronymen 4for2, ska nu forskarna pröva en ny idé: är det möjligt att göra bilder som är lika tydliga som i fyrfotonmikroskopi, fast att man använder den enklare tekniken tvåfotonmikroskopi?

– Vi ska undersöka om det går att få fördelarna med tvåfotonmikroskopi (använda mindre kraftfulla lasrar och kunna se djupare in i vävnader) och samtidigt få lika tydliga bilder som i fyrfotonmikroskopi. Om det lyckas, skulle det innebära ett paradigmskifte för hur vi kan använda den här tekniken och se in i våra celler, säger Joakim Andreasson, professor på institutionen för kemi och kemiteknik och koordinator för projektet.

För att kunna nå projektets ambitiösa mål planerar forskarna att designa fluorescenta molekyler som kan göra två olika saker samtidigt och testa de på olika sätt för att säkerställa att de fungerar, även i biologiskt relevanta miljöer.

Forskningen som beviljats 25 miljoner kronor över tre år av EU-fonden Pathfinder Open, görs i samarbete mellan fyra universitet: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, University of Huelva i Spanien och KU Leuven i Belgien. Nyligen samlades parterna för en kick-off i Göteborg.