Intresset för ledarskap lockade Kemis nya prefekt till jobbet

​Hanna Härelind är ny prefekt på institutionen för kemi och kemiteknik. Fortsatt utveckling av kulturen på arbetsplatsen, ökat internt samarbete och strategier för att bevara den starka forskningen är viktiga fokus hon ser framför sig i sin nya roll, som hon tillträder i september.

​När det stod klart att institutionens nuvarande prefekt Leif Åhman skulle gå i pension var det självklart för Hanna Härelind att söka tjänsten. Intresset för ledarskapsfrågor var den största anledningen till att hon sökte, och det är också där hon själv anser sig ha störst potential. Hon tar med sig en lång yrkeskarriär på Chalmers in i jobbet. Stegvis har hon gått in i nya roller, samarbeten, nätverk och skaffat sig en allt bredare och djupare inblick och utblick, både internt och externt.

- Min erfarenhet från många olika delar av institutionens verksamhet – utbildning, undervisning och forskning – tror jag är en stor fördel i det här jobbet. Särskilt nu när Chalmers är inne i ett speciellt läge med både covid-19 och Ekonomi i balans.

Viktigt att arbeta med kulturen på arbetsplatsen

Att hon blir första kvinna som prefekt på Kemi, tycker Hanna Härelind främst har betydelse som en förebild för andra. För rollen i sig eller för ledarskapet på institutionen, anser hon inte att kön spelar någon särskild roll. Hon sticker däremot inte under stol med att jämställdhet och jäm​likhet ligger henne extra nära, är frågor som hon drivs av att få utveckla och fortsätta ge plats för på institutionen. Vid årsskiftet blev hon passande nog ansvarig för Kemi och kemitekniks jämställdhetsgrupp. Men hennes tankar på hur kulturen på arbetsplatsen kan och bör utvecklas, sträcker sig längre.

– Lyhördhet, att riva murar och vara öppen för goda idéer och olika kompetenser, får aldrig stanna vid ord och kräver kontinuerligt arbete, på många plan. Om vi ska fortsätta vara attraktiva som både arbetsplats och forskningsmiljö är det helt nödvändigt att jobba med de här frågorna. Inte minst i förhållande till generationsväxlingen som både har påbörjats och som vi står inför.

Och hon tänker leva som hon lär.

– Som prefekt tänker jag hålla lika öppna dörrar som jag har haft mot avdelningen jag har varit chef på de senaste två åren och mot mina doktorander.

Nödvändigt med nya strategier för forskningen

Riktningen för institutionens forskning sätts och utvecklas tillsammans med kollegiet och ledningsgruppen. Nu är det extra viktigt att hitta strategier för att kunna fortsätta arbeta i världsklass och bibehålla de starka forskningsfälten som byggts upp, även att hålla hög nivå på nyttiggörande och undervisning anser Hanna Härelind. Hon ser miljö, klimat och hållbar utveckling som områden där kemiforskningen spelar en viktig roll och där institutionen har extra goda möjligheter att utföra bra forskning.

Hon vill också arbeta fram nya sätt för att öka samarbetet internt.
– Hela kedjan från grundforskning till de där riktigt spetsiga resultaten är viktig, det är nog de flesta överens om. Konkurrens kan ha positiva sidor, men jag tror på att jobba bort den internt och istället skapa former för att korsbefrukta den här kedjan mer. Nu, när vi kommer få ett större uppdrag för utbildningen, kan nog tiden också bli mer mogen för det – och det blir närmast nödvändigt för oss.

Kort fakta

Hanna Härelind tillträder som prefekt på institutionen för kemi och kemiteknik 1 september 2020.
Hon är professor inom teknisk ytkemi, har arbetat på Chalmers sedan 1998 och är sedan två år tillbaka avdelningschef på Tillämpad kemi. Förordnandet är på en treårsperiod (ett brukligt upplägg när någon redan har en professur/tjänst på Chalmers)

Skribent

Jenny Holmstrand