Innovationer för global hälsa och hållbara textilier på IVA:s 100 lista

Tre forskningsprojekt på Chalmers i kemi och kemisk biologi, lyfts nu fram av Kungliga Ingenjörsakademin på årets IVA:s 100 lista. Innovationerna kan bidra till stora framsteg för utveckling av RNA-läkemedel och vacciner, minska textilindustrins negativa miljöpåverkan och skydda oss mot ett av världens stora hälsohot - antibiotikaresistens.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) släpper årligen en nationell lista med de 100 forskningsprojekt som har störst potential att omsätta stark forskning till faktisk samhällsnytta och ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Årets lista har särskilt fokus på forskning och innovationer som bidrar till att öka samhällets motståndskraft mot kriser, och där tar nu projekten från institutionen för kemi och kemiteknik, varav ett även inkluderar institutionen för biologi och bioteknik, plats.

Ny metod ska övervinna hindren för full utveckling av RNA-läkemedel​

Tänk om man kunde följa vägen in i cellen för RNA-baserade läkemedel eller RNA-vacciner, som de mot Covid-19, samt i realtid kunna se den verkan på processer de har i dessa celler, i ett mikroskop? Genom en ny metod som utvecklats av en grupp forskare under ledning av Marcus Wilhelmsson och Elin Esbjörner från Chalmers, blir det nu möjligt. Metoden gör RNA synligt utan att påverka dess naturliga funktion i cellen. Forskarnas innovation kan bidra till att lösa den största kvarvarande utmaningen för att ta RNA-baserade terapier till klinik, nämligen deras låga funktionella cellupptag. På liknande sätt underlättar den utveckling och forskningen kring RNA-vacciner, så att världen kan stå bättre rustad vid nästa pandemi.

”För det första är det väldigt roligt att komma med på IVA:s 100 lista! Sedan bekräftar det också att inte bara vi själva utan även andra ser stor potential i detta. Speciellt roligt är det att personer med andra ögon än en forskares, till exempel entreprenörer inom teknikområdet, som har utvärderat vårt projekt och ser potentialen. Vi jobbar just nu med företagsbildande kring våra idéer och har en patentansökan inskickad. Det här ger oss förstås en väldigt bra kvalitetsstämpel på det vi gör” säger Marcus Wilhelmsson, professor på institutionen för kemi och kemiteknik, och Elin Esbjörner, docent på institutionen för biologi och bioteknik, i en gemensam kommentar.

Textiliers livslängd förlängs med unik av - och påfärgningsteknologi

Textilindustrin står inför stora förändringar då höga krav från konsumenter och nya regleringar tvingar företag att tänka och agera mer hållbart. Dagens textilfärgningsprocesser begränsar en effektiv borttagning av textilfärg för att underlätta återanvändning och återvinning. För att möta dessa problem och möjliggöra en hållbar och cirkulär användning av textilier har en reversibel färgningsteknologi, en ny kombinerad färgnings- och avfärgningsprocess för textilier, utvecklats av forskare på Chalmers. Genom startupbolaget Vividye, har teknologin utvecklats vidare. Den unika lösningen ska nu hjälpa industrin att förlänga textiliers livslängd och lägga grunden för en grön och färgrik framtid. ​

”När vi startade forskningsprojektet bakom Vividye för 6 år sedan hade vi inte kunnat ana att vi skulle hamna på IVA:s 100 lista” säger Romain Bordes, docent på institutionen för kemi och kemiteknik och en av medgrundarna till Vividye​

Sårvårdsmaterial som skyddar oss mot antibiotikaresistenta bakterier

Ökningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett av de största hoten mot mänskligheten. För att förbereda och skydda oss mot detta hot behöver vi ta fram nya tekniska lösningar. Martin Andersson och hans forskargrupp har utvecklat ett nytt material för medicintekniska produkter som kan döda bakterier och därmed minska användandet av antibiotika. Materialet har tagits fram med inspiration av hur vårt immunsystem förhindrar infektion och har påvisat god effekt på alla typer av bakterier, även de som är resistenta mot all antibiotika. Kliniska studier är igång och det nya materialet är en bra bit på väg mot forskarnas mål – att få den patenterade innovationen att skapa nytta i samhället och vara en del i att bekämpa antibiotikaresistens.​

”Ett av huvudsyftena med den här forskningen har varit att den ska göra så stor nytta som möjligt i samhället. De senaste åren har vi arbetat parallellt både med forskningen på den antimikrobiella peptidhydrogelen och produktutveckling av innovationen i ett avknoppningsbolag. Nu är materialet nära marknaden, så det här är perfekt tajming. Att bli utvalda till IVA:s 100 lista ger oss ännu bättre möjligheter att visa vad vi gör och hur vi kan förebygga och lösa de utmaningar vi står inför” , säger Martin Andersson, professor på institutionen för kemi och kemiteknik.

Läs mer

Om den nya metoden för RNA-läkemedel
Nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Journal of American Chemical Society JACS


Om innovationen för av- och påfärgning av textiler
Startup bolaget Vividye webbplats
Pressmeddelande ”Vividyes teknologi kan förändra textilindustrin”

Om sårvårdmaterial som skyddar mot antibiotikaresistens
Nyligen publicerad vetenskaplig artikel i ACS Biomaterials Science & Engineering
Startup bolaget Amferia webbplats​

För mer information, kontakta

Marcus Wilhelmsson
  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik
Elin Esbjörner Winters
  • Docent, Kemisk biologi, Life Sciences
Romain Bordes
  • Forskare, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik
Martin Andersson
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik

Skribent

Jenny Holmstrand