Forskning på återvinning av litiumjonbatterier får miljöstipendium

Nathália Vieceli, postdoc på industriell materialåtervinning, kemi och kemiteknik fick nyligen Renovas miljöstipendium, för sin forskning på mer hållbara metoder för att återvinna litiumjonbatterier.


​Nedan kommenterar hon hur stipendiet kan göra skillnad i hennes arbetet och för att hitta mer hållbara lösningar i ett högaktuellt, angeläget forskningsområde.


”Renovas miljöstipendium är ett incitament för att fortsätta söka efter idéer som främjar en cirkulär och mer hållbar modell för återvinning av litiumjonbatterier. Stipendiet kan finansiera konferenser, kurser eller liknande som kan hjälpa mig att fortsätta arbetet med användning av vätskebaserad extraktion för att selektivt återvinna metaller i de här batterierna. Jag vill fokusera mer på miljövänliga alternativ och optimera processen för att uppnå maximal återvinning av metallerna och minska användningen av energi och ämnen som används som reagenser i processen.”


Mer om forskningen och metoden hydrometallurgi i pressmeddelande från Renova.

Skribent

Jenny Holmstrand