Elever från Angeredsgymnasiet bjuds in till Chalmers kemilabb

Under flera år har institutionen för kemi och kemiteknik öppnat upp sina laboratorier för elever på naturvetenskapliga linjen på Angeredsgymnasiet. Eleverna får tillgång till en välutrustad labbmiljö samtidigt som besöket kan underlätta och ge inspiration inför framtida studier- och yrkesval.

​Efter några års pandemipaus blev det äntligen möjligt att återuppta samarbetet med Angeredsgymnasiet, och låta en ny grupp gymnasieelever få bekanta sig med Chalmers och kemilaboratorierna i april 2022. Elevernas lärare, Malin, som är med i samarbetet för första gången, berättar att hon ser det som mycket givande för eleverna.

– Det är en jättefin möjlighet att få tillgång till sådana här laboratorium. De här eleverna läser första året på naturvetenskaplig linje och flera av dem har inte fått labba på sina skolor tidigare säger Malin Bengtsson lärare på Angeredsgymnasiet.

Under dagens besök är det säkerhetsgenomgång med Ulf Jäglid, viceprefekt och ansvarig för grundutbildning och Lynga Normann Huang, forskningsingenjör på institutionen för kemi och kemiteknik. Säkerheten i ett laboratorium är a och o, så det är först efter den här genomgången och vid nästa besök som eleverna kommer få börja arbeta i laboratorierna. Och för att alla verkligen ska ha tagit till sig och uppfattat informationen får de svara på ett test efter Ulfs genomgång. När det är avklarat fortsätter Lynga att berätta om säkerheten och visar eleverna runt på laboratoriet i mindre grupper om fyra.

Värdefullt nu och inför framtida val

I den första gruppen hittar vi Ahmed Mahmoud. Han känner till Chalmers lite grand sedan tidigare. Det började med att en vän tipsad honom om att han kunde få hjälp i matte av en Chalmersstudent och sen blev Ahmed medlem i föreningen Intize, som arbetar med mentorskap i matematik. Nu ser han fram emot att få arbeta i kemilaboratoriet om några veckor.

– Här kan man göra helt andra laborationer än på skolan eftersom det finns så många fler olika material. Det känns väldigt bra att få komma till ett sådant här laboratorium och se vad det innebär, säger Ahmed.

Det är nog inte alls omöjligt att Ahmed kommer tillbaka till Chalmers, när besöken i labben är klara. Han funderar på att bli läkare men utesluter inte att det kan bli något inom kemi också. Var det än slutar är förhoppningen från Chalmers och Angeredsgymnasiet att samarbetet ska utrusta honom och hans klasskamrater med ny värdefull input och erfarenhet inför framtida yrkesval.

– Ett sådant här samarbete har inte bara ett stort värde för utbildningen de går nu utan även för deras möjligheter till framtida studier säger Malin Bengtsson.

Från institutionens sida är önskan att eleverna ska få mersmak på kemi och att det ska bli lättare för dem att kunna välja en högre utbildning som Chalmers.

– Vi vet att vägen till en högskola som Chalmers fortfarande påverkas en hel del av var en ung person bor och hur mycket studievana som finns i hemmet. Det behöver vi ändra på och det här samarbetet hoppas vi kan bli ett litet steg i rätt riktning, säger Ulf Jäglid

Nästa gång eleverna kommer till Kemihuset är det dags att dra på sig labbrockarna och skyddsglasögonen, precis som forskarna och studenterna. Men det finns en skillnad. På de här rockarna står det Angeredsgymnasiet, vilket är ett bidrag från ett av kemiföretagen som institutionen samarbetar med.

 

Mer om föreningen Intize

Ulf Jäglid
  • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik

Skribent

Jenny Holmstrand