Chalmers kärnkemister får utökat tillstånd

​Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att förlänga och utöka Chalmers tillstånd att inneha och bearbeta klyvbart material. Detta innebär förnyade möjligheter för institutionen för kemi och kemiteknik att bedriva kärnforskning, men framför allt att utbilda studenter och doktorander.

Gruppen som forskar och utbildar inom kärnkemi på Chalmers fick förnyat tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet. Dessutom utökar Strålsäkerhetsmyndigheten tillståndet något. Detta beror på att gruppen har kunnat uppfylla de mycket höga säkerhetskrav som ställs på handhavandet av klyvbart material. Enligt Christian Ekberg, professor i kärnkemi och som leder gruppen, ger tillståndet Chalmers unika befogenheter.

– Det är fantastiskt att denna lilla grupp nu har möjligheter att göra saker som inte kan göras någon annanstans i västvärlden, säger Christian Ekberg, professor i kärnkemi.
Tillståndet skapar möjligheten att låta studenter och doktorander handfast arbeta med relevanta mängder radioaktivt material vilket, enligt Christian Ekberg är viktigt för att lära sig möjligheter, risker och begränsningar i verkligheten.

– Det är en sak att läsa om radioaktivt material, men en annan sak att faktiskt arbeta med materialet. För att verkligen kunna förstå vad till exempel kärnbränsle är och för att kunna göra verklighetsnära bedömningar av det är det viktigt att ha erfarenhet av att ha arbetat med det, säger Christian Ekberg.

Det radioaktiva material som ligger i mellanlager och slutförvar kommer att kräva kunskap på området i många generationer framöver. Den utbildning och forskning som tillståndet nu ger utrymme för innebär större möjligheter till kompetensutveckling på området inte bara i Sverige utan även internationellt genom de unika kurser som gruppen ger.

Christian Ekberg
  • Professor, Energi och material, Kemi och kemiteknik