Jämställdhet ett kraftfullt verktyg för högre kvalitet

Bild 1 av 1
Paul Walton

​Tack vare idogt jämställdhetsarbete har hans institution gått från 0 till 40 procent kvinnor på 20 år, och på köpet ökat sin forskningskvalitet. Nu blir Paul Walton, professor i kemi vid Yorks universitet, rådgivare i Chalmers stora stiftelsesatsning på jämställdhet. 

​– Jag har besökt mer än tvåhundra universitet och institutioner över hela världen och pratat om jämställdhet. Men Chalmers är annorlunda, säger Paul Walton.

Han syftar på Chalmers tioåriga satsning Jämställdhet för excellens, även kallad Genie som en förkortning av det engelska namnet Gender Initiative for Excellence. Med en budget på 300 miljoner kronor har satsningen som mål att öka andelen kvinnliga professorer vid Chalmers från dagens 17 till 40 procent.
– Det är den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som något universitet har gjort. Chalmers har stora problem med jämställdhet, men har nu insett det och är beslutsam om att göra något åt det. Publikens ansikten vittnade om stort engagemang, säger Paul Walton som tidigare under dagen hållit ett föredrag för chalmersledare och medarbetare i Palmstedtsalen.

Jämställdhet och kvalitet går hand i hand

När Paul Walton började arbeta med jämställdhet inom akademin för 25 år sedan var det huvudsakliga motivet rättvisa mellan könen. Men på senare år har forskning visat att jämnare könsbalans leder till större vetenskaplig framgång, och ökad kvalitet är numera ett kärnmotiv. Faktiskt menar Paul Walton att jämställdhetsarbete är ett av de kraftfullaste verktygen ett universitet har att ta till i sin strävan att förbättras.
– Vi vet att vi, och förmodligen alla universitet, har interna strukturer och kulturer som ger män bättre karriärmöjligheter än kvinnor. Även om skillnaden är liten verkar den på många personer under lång tid, vilket leder till stora effekter. Vi måste bli bättre på att ta tillvara hela befolkningens kompetens för att ta nästa steg i kvalitet, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.
Så hur gör man för att uppnå jämställdhet? Enligt Paul Walton är det viktigt att dela data brett och öppet, till exempel kring lön och kvalifikationer vid befordran, och att könsuppdela all statistik. Ledarskapet är också en nyckel, framför allt på institutionerna.
– Det är huvudsakligen på institutionerna som den kulturella förändringen sker, och där är prefekten en viktig förebild.

Omfamna en samhällsvetare

Man behöver också omfamna och lära känna den samhällsvetenskapliga forskningen kring vad som orsakar ojämlikhet mellan könen. Till exempel har alla – såväl kvinnor som män – omedvetna fördomar eller snedvridningar (bias). Tester visar bland annat att människor i genomsnitt värderar ett CV med ett mansnamn högre än samma CV med ett kvinnonamn.
I Storbritannien har det blivit vanligt att försöka komma tillrätta med problemet genom att träna folk i att bli medvetna om sina snedvridningar och själva korrigera dem.
– Tyvärr funkar det inget vidare. Vi har bara funnit en enda fungerande lösning: Att i varje kommitté för anställning, befordran eller lön ha en observatör med enda uppgift att notera snedvridningar, säger Paul Walton.
Till exempel kan observatören mäta hur lång tid som ägnas åt att diskutera varje kandidat och räkna antalet negativa respektive positiva kommentarer. 

Världsunik satsning

Paul Walton ser att Chalmers med sin stora satsning har möjlighet att prova nya och intressanta metoder för att bekämpa ojämlikhet, till exempel utnämningar reserverade för kvinnor och nya sätt att mäta akademisk framgång.
– Världen kommer att titta på er. Det här är som sagt den största jämställdhetssatsningen jag hört talas om inom akademin.

Att vara obekväm

En utmaning är motreaktionerna som enligt Paul Walton kommer på allt som verkar ge kvinnor en fördel. Man måste vara beredd på att vara obekväm. Det är något som Thomas Nilsson, prefekt på institutionen för fysik, tar med sig från Waltons föredrag. Han liknar vägen till att bli professor vid en hinderbana. 
– Banan snitslas av de som redan är inne i systemet, vilket innebär att det reproducerar sig själv. Vi måste använda alla verktyg som finns för att förbättra könsbalansen, säger Thomas Nilsson.

Skribent

Ingela Roos