International Forum on Quality & Safety in Healthcare

Bild 1 av 1
Föreläsningssal

Göran Lindahl från CVA deltog vid International Forum on Quality & Safety in Healthcare i Köpenhamn den 17 maj

Presentationen, med titlen Designing hospitals that promote staff wellbeing and retention gjordes med Paul Barach forskare från USA och fokuserade den växande utmaning kring bemanning inom vården och vårdlokalernas roll i detta. Intresset var stort för temat vårdmiljö och bemanning med ungefär 500 personer i auditoriet.

https://internationalforum.bmj.com/copenhagen/

Göran Lindahl
  • Biträdande professor, Construction Management, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik