Information om propalestinsk manifestation på campus

Bild 1 av 1
Campus Johanneberg

Chalmers värnar demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Rätten att uttrycka åsikter är grundläggande liksom ett öppet meningsutbyte i samhället.
I förra veckan sattes tält upp utanför Göteborgs universitet. Sedan fredag morgon finns tält även på Chalmers campus och det har etablerats en dialog med dem som tältar.

Chalmers uppmuntrar engagemang men tar inte ställning i politiska konflikter eller i utrikespolitiska frågor. Det är naturligt att människor kan vilja visa ilska och frustration och för Chalmers är kraften i ungas engagemang för att skapa en bättre värld viktig.

Studenters och anställdas trygghet och arbetsmiljö har högsta prioritet och det är en viktig uppgift att skapa förutsättningar för såväl trygghet som rätten att uttrycka sina åsikter. Vi delar förfäran över de attacker som drabbar civila och hoppas på ett snabbt slut på det mänskliga lidandet.