Information med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige

Bild 1 av 1
Chalmersportalen

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån till fyra på en femgradig skala. Säpos och regeringens uppmaning är att vi ska leva som vanligt men vara uppmärksamma på sådant som avviker från det normala.

Med anledning av den höjda terrorhotnivån uppmanas studenter som planerar att resa utomlands, oavsett land, att följa Utrikesdepartementets reserekommendationer.

På regeringens hemsida kan du se vilka rekommendationer som gäller för olika länder. Ta också del av respektive ambassads reseinformation. Anmäl din utlandsvistelse till Sweden Abroads "svensklista" innan avresa.

Om din utlandsresa sker inom ramen för studierna, ska en riskbedömning för din resa göras enligt nedan:

  • Vid resor inom ramen för examensarbeten: Kontakta din examinator.
  • Vid resor inom ramen för kurser: Din examinator kommer att kontakta dig.
  • Vid utbytesstudier: Din kontaktperson för utbytesstudierna kommer att kontakta dig.