Verktyg för cirkulär design vinner europeiskt pris

Bild 1 av 1
Oskar och Anneli
Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors med designkitet Use2Use.

​The Use2Use Design Toolkit är en unik verktygslåda, framtagen vid Chalmers, för att främja utvecklingen av cirkulära produkter och tjänster. Den prisas nu av European Institute of Innovation and Technology (EIT), genom att tilldelas Raw Materials and Circular Societies Prize. Bakom the Use2Use Design Toolkit står Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors, som just nu driver forskningsprojektet ”Design för cirkulär konsumtion”.

​The Use2Use Design Toolkit består av fem designverktyg som syftar till att skapa förståelse för konsumenters behov och krav, generera idéer för cirkulära produkter och tjänster, samt utvärdera koncept för cirkulära erbjudanden. Verktygen har ett särskilt fokus på hur man kan göra det mer attraktivt för människor att till exempel hyra, sälja och låna produkter i sin vardag.

The Use2Use Design Toolkit har tidigare uppmärksammats av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien på deras topp 100-lista över forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors tävlade i kategorin “New tools/methodologies to support circular design for products and services”. Juryn bestod av experter från EIT RawMaterials, ICLEI (Local Governments for Sustainability), European Environmental Bureau och Ellen MacArthur Foundation.

Grattis till vinsten!

– Tack, det känns fantastiskt kul! Dels är det såklart roligt att juryn gillade vårt bidrag, men framför allt hoppas vi att detta leder till att verktygen får mer uppmärksamhet och spridning.

Hur gick tävlingen till?

– Under sommaren 2021 skickade vi in vårt bidrag och blev sedan under hösten uttagna till en final där vi och ett antal andra utvalda bidrag pitchade våra metoder och verktyg inför juryn. Vid årsskiftet fick vi sedan besked om att vi vunnit.

Varför prisades just era verktyg tror ni?

– Vi tror juryn fastnade för verktygens fokus på att åstadkomma så kallade snäva loopar, det vill säga främja att produkter cirkuleras för återanvändning utan att industriella processer behövs mellan varje användare. Få andra verktyg för cirkulär design sätter användarna i centrum och har ambitionen att underlätta en cirkulär vardag. Dessutom är verktygen designade för att vara inspirerande och enkla att använda.

Är det många som visat intresse för verktygen?

– Absolut, vi får många förfrågningar om verktygen och många är nyfikna på hur de kan användas. Fler och fler företag intresserar sig för cirkulär design och söker efter lämpliga metoder och verktyg. Vi har sålt slut på vår första omgång fysiska kit, men då fler visat intresse håller vi på att trycka nya. På vår webbplats www.use2use.se erbjuder vi också sedan 2020 fritt nedladdningsbara pdf-versioner, och snart är vi uppe i 3000 nedladdningar.

Vad händer i projektet just nu?

– Vi arbetar mycket med nyttiggörande av verktygen. Tillsammans med våra industripartners håller vi workshops för att utvärdera hur verktygen bäst kan nyttjas i olika utvecklingsprocesser. Vi använder också verktygen i undervisning i flera kurser på Chalmers. Nyligen har vi också tillgängliggjort verktygen för användning via de digitala whiteboardplattformarna Miro och Mural.

Om EIT Raw Materials and Circular Societies Prize 2021

Tävlingen arrangeras av Europeiska Unionens myndighet EIT (European Institute of Innovation and Technology). Huvudsyftet med priset är att stötta utveckling och implementation av cirkulära affärsmodeller i Europa. Bidragen i tävlingen utvärderas utifrån ett antal kriterier, t.ex. Circularity impact, Market needs och Quality of the team. En prissumma på 10.000 euro delas ut till vinnarna i de tre kategorierna:

  • Products and services designed to fit within a circular economy
  • New tools/methodologies to support circular design for products and services
  • Digital Products Passports

Mer om The Use2Use Design Toolkit

Verktygen hittar du på www.use2use.se där du också kan läsa mer om Oskars och Annelis forskning. The Use2Use Design Toolkit utvecklades med medel från Familjen Kamprads Stiftelse, vilka också stöttar det pågående forskningsprojektet ”Design för Cirkulär konsumtion”.

Oskar Rexfelt
  • Docent, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap