Stort genomslag för cirkulära designverktyget Use2Use

Bild 1 av 1
The Use2Use Design Toolkit
The Use2Use Design Toolkit här som fysiskt kit, men finns också tillgängligt i digital form.

Genom forskningsprojektet Design för cirkulär konsumtion har The Use2Use Design Toolkit – en verktygslåda för användarcentrerad cirkulär design – fått stor uppmärksamhet. Forskarna Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors, som står bakom verktygslådan, har under tre år arbetat med att sprida verktygen så att de ska komma till nytta för företag och organisationer som vill stärka sina cirkulära erbjudanden.

Intresset för cirkularitet är stort och The Use2Use Design Toolkit har väckt en hel del uppmärksamhet. 2021 vann det EIT Raw Materials and Circular Societies Prize i kategorin “New tools/methodologies to support circular design for products and services”, och Ellen MacArthur Foundation lyfter fram det som en hjälp för designers att anta principerna för den cirkulära ekonomin och omsätta teori i praktiken.

The Use2Use Design Toolkit består av en uppsättning verktyg som kan användas som vägledning i designaktiviteter med ett cirkulärt fokus. Verktygen belyser utmaningar och möjligheter för produkter och tjänster avsedda att möjliggöra cirkulära konsumtionsprocesser.

Projektet har drivits av Chalmers i samverkan med fem partnerföretag, EmmaMalena, CEVT, Husqvarna Group, Valtech och Yovinn, som har utbildats och stöttats att testa verktygen i sina verksamheter, vilket har varit mycket uppskattat.

En gamechanger för oss när det kommer till hållbarhet

– Under perioden har Use2Use blivit ett verktyg för att skapa diskussion, delaktighet och en gemensam bild av de cirkulära förutsättningarna. Med en facilitator kommer man lätt i gång, kan hålla fokus och säkerställa att cirkulära idéer utvärderas och tas vidare inom organisationen, säger Therese Elwing, affärsarkitekt med fokus på cirkulär ekonomi på Valtech.

– Vi är så tacksamma över möjligheten att ha fått lära oss verktygen samt att fler av våra kollegor på Valtech nu är utbildade och kan använda dessa med våra kunder, fyller UX designer Malin Bergqvist i.

– Use2Use har verkligen varit en game-changer för oss när det kommer till hållbarhet! Vi har inte bara kommit närmare och blivit bättre på olika hållbarhetsstrategier, utan vi har också kunnat skapa en produkt som kan hjälpa våra kunder att agera mer hållbart. Use2Use har öppnat våra ögon på riktigt!, säger Emma Landström, grundare och Creative Director på EmmaMalena.

Självförklarande och lätta att använda

– Use2Use har hjälpt oss i vår kommunikation med kunden och bidragit till att få ökad förståelse och en gemensam bild över användningsfasen. Verktygen är enkla att använda och en fördel är att alla kan använda dom utan speciellt mycket förkunskaper, säger Matilda Henriksson, Designer and Product Developer på Yovinn.

– Som ett av partnerföretagen uppskattar vi på CEVT möjligheten att testa Use2Use Design Toolkit och ta lärdom av det. Verktygen är självförklarande och lätta att använda och fungerar som en hjälpande hand genom processen, säger Erikha Emanuelsson, Expert Lead Sustainability på CEVT.

Finns både som fysiskt kit och digitalt

Verktygslådan togs till början fram som ett fysiskt kit och det finns fortfarande ett antal kvar för den som är intresserad, eller så går det bra att ladda ner i pdf-format för utskrift. Det finns också tillgängligt via de digitala workshopverktygen Miro och Mural. Hittills har verktygen laddats ner över 4500 gånger.

Verktygen är lätta att använda och kräver inte så mycket insats och kan nyttjas ihop med redan befintliga metoder, verktyg och processer, vilket har bidragit till det stora intresset.

Stor spridning både till studenter och yrkesverksamma

Projektet har haft stort fokus på nyttiggörande vilket har gjorts möjligt genom finansiering av Familjen Kamprads stiftelse. Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt har föreläst för över 900 yrkesverksamma och utbildat över 500 studenter. Över 50 workshops har det också blivit där nära 300 workshopgrupper har fått testa på verktygen.

Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors
Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors

– Många forskningsprojekt syftar till att ta fram nya metoder och verktyg, men dessa nyttiggörs ofta inte i någon större utsträckning. Att vi fick möjlighet att undersöka hur verktygen bäst kan komma företagen till nytta har därför varit extra roligt. Det har varit väldigt värdefullt att också kunna tillgängliggöra dem för fler, säger Oskar Rexfelt.

Anneli Selvefors, som idag arbetar som forskare inom hållbar och cirkulär design vid forskningsinstitutet RISE, fyller i:

– Verktygen kommer fortsätta att vara tillgängliga för alla på webben och kommer att användas för att utbilda studenter i cirkulär design. Jag och Oskar kommer naturligtvis också fortsätta utforska hur företag kan arbeta med cirkulär design och hållbar omställning genom andra pågående forskningsprojekt och uppdrag. Vi tittar också på möjligheter för framtida projekt där verktygen kan komma till nytta.

För mer information

Vill ni veta mer om Use2Use verktygen eller ser möjligheter för samverkan så är ni välkomna att kontakta Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors.

https://www.use2use.se

https://www.ri.se/sv/person/anneli-selvefors

Oskar Rexfelt
  • Docent, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Marcus Folino