Samarbete mellan Chalmers och NTU påskyndar framstegen inom viktlös energilagring

Bild 1 av 1
Postdok Richa Chaudhary, professor Madhavi Srinivasan och professor Leif Asp.
Postdok Richa Chaudhary, professor Madhavi Srinivasan och professor Leif Asp. Foto: Julia Romell.

Chalmers forskargrupp inom strukturella batterier främjar utvecklingen mot nästa generations strukturella batterier genom ett strategiskt samarbete med professor Madhavi Srinivasan och hennes forskargrupp vid NTU i Singapore. Samarbetet möjliggörs genom forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE).

Elfordon kan betraktas som en väsentlig del i utvecklingen mot hållbara transporter och minskade koldioxidutsläpp. En central utmaning ligger dock i att optimera energilagringen i fordonen för att utöka deras räckvidd. En lovande strategi för att möta utmaningen är utvecklingen av strukturella batterier, det vill säga batterier som både lagrar energi och fungerar som bärande material i själva fordonet.

Chalmers forskargrupp inom strukturella batterier förstärktes tidigare i år då professor Madhavi Srinivasan från Nanyang Technological University i Singapore utsågs till gästprofessor inom forskningsprogrammet WISE.

– Teamet på Chalmers är världsledande när det kommer till strukturella batterier, så det var en ära att utses till WISE gästprofessor och få möjlighet att samarbeta med dem, säger Srinivasan.

Läs hela artikeln på den engelska sidan

Leif Asp
  • Professor, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap
Richa Chaudhary
  • Postdoc, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap