Passagerare mycket positiva till självkörande buss

Chalmers har i en studie undersökt hur passagerare tycker det är att resa med en självkörande buss, och hur de tror att autonoma lösningar kan påverka framtidens resande. Studien visar att passagerarna är mycket positiva och att det ser många fördelar med den här typen av transport. Projektet har gjorts i samverkan med med Volvo Bussar och Västtrafik.

​Volvo Bussar har tidigare främst fokuserat på de tekniska lösningarna kring självkörande bussar, men har i samarbete med Chalmers under året genomfört två vetenskapliga studier kring användarnas upplevelse.

Nyligen publicerades en studie, som planerats och utförts av forskare vid Chalmers, om hur förare tycker det är att köra med ett koncept av ett autonomt förarstöd. I den senaste studien är det istället passagerarna som står i centrum.

Lika "tråkigt" som att åka en vanlig buss

Deltagarna intervjuades av forskarna från Chalmers och de fick även svara på en enkät. Resultatet visar att de flesta deltagare tyckte att det var en mycket positiv upplevelse och att bussen körde tryggt, mjukt och bekvämt. De som i början tyckte det var obehagligt att inte ha en förare bakom ratten, vande sig fort.

– När deltagarna såg hur bussen reglerade hastighet och agerade i förhållande till andra trafikanter, infann sig den normala känslan väldigt snabbt. En del tyckte till och med att det blev lite tråkigt efter ett tag, precis som en resa med en vanlig buss, säger Joakim Jonsson, Project Manager Autonomous Research Projects på Volvo Bussar.

Passagerarna såg många potentiella fördelar med självkörande bussar

Många av passagerarna såg flera potentiella fördelar med autonoma bussar i kollektivtrafiken, bland annat högre komfort och ökad säkerhet. Men de trodde inte att deras eget resande skulle påverkas om vanliga bussar bara ersattes med självkörande.

– I studien blev det väldigt tydligt att det inte är om bussen körs av en förare eller autonomt som avgör hur resenärer ser på kollektivtrafiken. Det viktigaste är att man kan ta sig från en plats till en annan på ett så smidigt sätt som möjligt, säger Mikael Johansson, som tillsammans med Fredrick Ekman, forskar om användarförståelse för självkörande fordon.

Samtidigt trodde flera deltagare att självkörande teknik kan användas för att utveckla nya tjänster som förbättrar kollektivtrafiken, till exempel mer flexibla stopp och högre tillgänglighet i glesbefolkade områden.

– Många hade väldigt insiktsfulla tankar kring de här delarna. Svaren visar hur viktigt det är att inte se den autonoma tekniken som ett mål i sig, utan någonting som kan möjliggöra andra tjänster som resenärerna efterfrågar, säger Mikael Johansson.

För Volvo Bussar ger passagerarstudien viktiga insikter på den autonoma resan.

– Feedbacken från resenärerna bekräftar att vi är på rätt väg och fokuserar på rätt saker. Med autonoma lösningar kan vi bidra till att skapa ett framtida transportsystem som både är hållbart, effektivt och säkert, säger Joakim Jonsson.

Passagerarnas acceptans för självkörande fordon är helt avgörande

– För att vi i framtiden ska kunna dra nytta av fördelarna med autonoma bussar, är passagerarna acceptans helt avgörande. Vi måste veta vad de tycker om upplevelsen, om de känner sig trygga och om självkörande bussar är något de skulle kunna tänka sig att använda. Vad vi vet har det inte gjorts någon liknande forskning med fullängdsbussar, vilket gör den här studien extra spännande, säger Joakim Jonsson, Project Manager Autonomous Research Projects på Volvo Bussar.

Studien genomfördes med en självkörande elektrisk buss på en testbana. 22 personer i olika åldrar som dagligen använder kollektivtrafik, fick uppleva hur bussen hanterade nio olika trafiksituationer – allt ifrån att köra i en rondell och plocka upp passagerare på en hållplats, till att ta hänsyn till passerande cyklist, fotgängare och bil.

– Vi tyckte det var väldigt viktigt att ta med flera vardagliga trafiksituationer i studien, eftersom vi i tidigare forskning sett att mycket av användarnas upplevelse av att använda automatiserade fordon påverkas av hur det agerar i förhållande till andra trafikanter. Något vi också sett i denna studie, säger Mikael Johansson.

Mer om studien

Studien ”Passengers’ Experience of Travelling with a Full-Length Automated Bus and Expectations of the Future Public Transport System” har initierats av Volvo Bussar och Västtrafik och gjorts av forskare på Chalmers avdelning Design & Human Factors. Forskningsprojektet ingår i Drive Swedens projekt KRABAT som delfinansierats av Vinnova samt Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). En vetenskaplig artikel kommer att publiceras baserat på resultaten från studien. 

Fredrick Ekman
  • Postdoc, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Marcus Folino