Hur kommer produktutveckling att se ut 2040?

​​Hur kommer produktutveckling att se ut 2040 och vad blir ingenjörens roll? I en rapport, författad av professor Ola Isakson från Chalmers och professor Claudia Eckert från Open University, så ger över tjugo representanter från ledande företag och akademi sin syn på framtidens produktutveckling.

Även om det är vanligt att det blir en hype kring ny teknik så finns det idag tydliga trender – både samhälleliga och teknologiska – som kommer att förändra hur produkter utvecklas, tillverkas och konsumeras. Rapporten Product development in 2040 bygger på intervjuer och workshops med erfarna ingenjörer från hela Europa.

Framtidens företag kommer att leverera lösningar av behov snarare än att enbart stå som tillverkare. Större fokus kommer att vara på integrerade system där produkter kan tillgodose många behov. Ett bilbatteri kan till exempel användas för energilagring, men har bilen och batteriet designats för att användas på detta sätt? Modularisering kommer att spela en viktig roll när det gäller att möta olika användarbehov och applikationer. Digitaliseringen kommer att genomsyra alla delar av våra liv, och ju mer produkter sammankopplas desto viktigare kommer systemstrategi att bli. Produkter kommer till viss del att vara cyber-fysiska system baserade på en öppen arkitektur, vilket både möjliggör och kräver kontinuerlig produktutveckling. Arbetssätt för konstruktion och utveckling kommer att förändras avsevärt med tanke på hur tekniska hjälpmedel kan användas.

Vem ska läsa rappo​rten och varför?

– Vi kan se att många av de teknologiska trenderna nu börjar mogna och komma samman. För industrin är det viktigt att vara medveten om hur dessa förändringar ser ut på lång sikt så att de kan utnyttja dess potential, och anpassa rekrytering och affärsmodeller. Som forskare är det viktigt att kunna utveckla relevanta verktyg och metoder, och utbildare måste kunna ge framtidens ingenjörer relevanta färdigheter. Digital kompetens kommer att bli en nyckelfaktor med enorm betydelse, och jag fruktar att det kommer att finnas en kompetensbrist inom detta område, säger Claudia Eckert.

Vilka blir de ​största förändringarna i produktutveckling?

– Det handlar inte om utveckling av en eller två nya banbrytande tekniker. Det handlar om integrering av många olika tekniker i ett sammanhängande system, och designers kommer att vara i fokus för att få detta att hända, säger Ola Isaksson.
 
– Rapporten täcker många aspekter av produktutveckling, men jag skulle vilja nämna hur additiv tillverkning troligtvis kommer att förändra hur leveranskedjor fungerar idag. Det kommer också att finnas en blandning av moderna och gamla system som hålls vid liv eftersom vi inte har resurser att ersätta dem av miljöskäl ”, säger Claudia Eckert.
 
– Det finns både bevis och incitament för en övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Regeringar stimulerar den här förändringen och marknadens beteende visar att de förväntar sig dessa förändringar, och försöker anpassa sig till och utnyttja den nya tekniken. Hur fort skiftet går beror på trycket från samhället och företagens förmåga att hitta nya affärsmodeller, säger Ola Isaksson.

Hur kommer ingenjörsyrket att se ut 2040?

– En trend vi kan se är hur gränserna mellan de olika ingenjörsdisciplinerna kommer att luckras upp, och ett ökat behov av matematiska och statistiska färdigheter. Generalister kommer att bli mer benägna att stanna inom samma företag medan specialistkompetensen tas in vid behov, menar Claudia.

– Det kommer att finnas ett behov av både generalister och specialister, men ingenjörer måste bli bättre systemtänkare. Jag tror att nyckelfrågan är hur vi kan använda djup specialistkunskap för att skapa en övergripande effekt, säger Ola.

Läs hela rapporten

Rapporten kan laddas ner här:
https://www.designsociety.org/publication/43268/Product+Development+2040

Författarna

Ola Isaksson - professor i Produktutveckling och leder forskargruppen Systems Engineering Design vid Chalmers tekniska högskola.
 
Claudia Eckert - professor i Design vid Open University sedan 2013.
 

Finansiering och and support

Den här forskningen har stötts av ett projekt finansierat av eSTEeM – The OU centre for STEM pedagogy, Projekteferens 18E-CE-EI-01’ och Chalmers teknis

Ola Isaksson
  • Professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Marcus Folino