Sveriges största forskningssatsning inom mikrovågs- och antennteknik

Två Vinnova kompetenscentrum, ChaseOn och GigaHertz Centrum, kraftsamlar nu i ett gemensamt konsortium för forskning inom mikrovågs- och antennteknik. Värdhögskolan Chalmers, Vinnova och tjugotvå parter investerar tillsammans nära 300 miljoner kronor under den kommande femårsperioden.

GigaHertz Centrum och ChaseOn har sin verksamhet i olika men närliggande delar av trådlösa system från enstaka GHz till flera THz. GigaHertz Centrum bedriver hårdvarunära forskning inom sändare/mottagare för 5G, integration av ny galliumnitrid-teknik samt rymdkomponenter med extrema prestanda. ChaseOn fokuserar på antenner och antennsystem för kommunikation, sensorsystem och medicinsk diagnostik och behandling. Centren samlar forskare, företag och branscher inom telekom, försvar, rymd, medicin och fordon. Förutom välkända företag som Ericsson, Saab, Ruag, Elekta och Volvo Cars ingår dessutom nio små- och medelstora företag varav de flesta är tidigare avknoppningar från Chalmers. Detta är ett internationellt program med deltagare från fem olika länder.

Centrumföreståndare GigaHertz Centrum, Jan Grahn, Chalmers:
– Tack vare denna forskning kommer svensk industri att snabbare kunna ta del av ny spetskompetens och teknologi vilka i förlängningen kommer att leda till ökad datatakt, känslighet och energieffektivitet för trådlösa system.

Centrumföreståndare ChaseOn, Erik Ström, Chalmers:
– Tillsammans stakar vi ut vägen mot framtidens trådlösa system för allt från cancerbehandling och säker barnmat till självkörande bilar, snabba mobilnät och rymdantenner.

Styrelseordförande i konsortiet för ChaseOn och GigaHertz Centrum, Peter Olanders, Ericsson:
– Spännande när vi nu för samman två olika centrum i ett gemensamt konsortium. Med detta kan vi få avsevärda synergieffekter som behövs för att ett litet land som Sverige skall kunna hävda sig i stora satsningar, ofta internationella, inom telekom, försvars- och rymdelektronik.

Mer information
Jan Grahn, professor, institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers, +46 730 34 62 99, jan.grahn@chalmers.se
Erik Ström, professor, institutionen för Signaler och system, Chalmers, +46 31 772 51 82, erik.strom@chalmers.se
Peter Olanders, Ericsson AB, +46 10 717 05 18, peter.olanders@ericsson.com