Kryptografi och säkerhet i fokus för ny forskarassistent

Bild 1 av 1
Porträtt av Elena Pagnin
Elena Pagnin är expert på kryptografi och hennes forskning kommer att stärka Chalmers kompetens inom cybersäkerhet. Foto: Shutterstock / porträtt privat.

– Jag lockas av det öppna diskussionsklimatet och ser fram emot att bilda ett nytt team inom kryptografi , säger Elena Pagnin, en av Chalmers 15 nya forskningstalanger.

För femte gången har Chalmers gjort en bred satsning på att attrahera skarpa forskartalanger från världens alla hörn. Kampanjen var mycket lyckad och nära 2000 behöriga sökte till de 15 tjänsterna som forskarassistent.
– Det är oerhört glädjande att se att intresset för Chalmers är så stort internationellt, och att så många forskartalanger vill komma till Chalmers för att bygga sin framtida karriär, säger Anders Palmqvist, vicerektor för forskning.

Säkerhet en av de stora utmaningarna

En av de 15 som nu är på plats är Elena Pagnin, forskarassistent med fokus på kryptografi. Hennes tjänst är kopplad till styrkeområde Information och kommunikationsteknologi (IKT) och styrkeområdesledare Erik Ström välkomnar henne varmt:
– Säkerhet, i bred mening, är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Med rekryteringen av Elena stärks Chalmers kompetens inom cybersäkerhet, specifikt inom kryptografi. Jag förväntar mig att Elena flyttar fram forskningsfronten inom krypto samt driver tvärdisciplinär forskning på effektiva kryptografiska lösningar för säkerhetsproblem inom tex. transport, hälsa och teknik, produktion och energi.   

Älskar sitt ämne

Elena Pagnin kommer att arbeta vid institutionen för data- och informationsteknik, en välbekant plats sedan tiden som doktorand. Efter några år som postdoktor i Århus, Danmark och biträdande universitetslektor i Lund ser hon fram emot sitt nya jobb:
– Jag älskar kryptografi och bevisbar säkerhet. Mitt primära fokus kommer att ligga på design av digitala signatursystem med avancerade egenskaper såsom homomorfa signaturer, förlängbara signaturer och signaturer med flexibel verifiering. Jag kommer också att arbeta med effektiva och integritetsbevarande protokoll för konkreta användningsfall inklusive serverstödd datadelning och säker data-deduplicering och liknande.  

En klart lysande stjärna

Prefekt vid institutionen för data- och informationsteknik, Richard Torkar, är mycket nöjd att Elena tackade ja till erbjudandet att skapa en egen forskargrupp:
– Dr. Pagnin kompletterar vår miljö inom cybersäkerhet väl, och givet hennes derivata förväntar vi oss många framgångar för henne de kommande åren. Jag är personligen övertygad om att hon en dag kommer bli en av våra klart lysande stjärnor Jag ser fram emot att följa hennes karriär de kommande åren.

Öppet diskussionsklimat lockade

Elena säger att hon lockades tillbaka av den vibrerade och livfulla miljön på Chalmers och att det finns ett öppet klimat för diskussioner om tvärvetenskaplig forskning:
– Människor är positiva och jag uppskattar de ärliga råd jag får från nätverket. Dessutom är Chalmers synlighet, inte bara i Sverige utan även internationellt, en bonus.
– Nu ser jag fram emot att etablera ett nytt team av kryptografer i Sverige. Det kan vi göra, mycket tack vare det goda samarbetet inom Chalmers och våra nära kontakter inom industrisektorn, avslutar Elena Pagnin.

Läs mer om Elena Pagnin 

Elena Pagnin
  • Forskarassistent, Computing Science, Data- och informationsteknik

Skribent

Carina Schultz