Hur skapar vi bekväma, hälsosamma och säkra inomhusmiljöer?

Bild 1 av 1
Inomhusmiljö
Ventilation och luftrenhet. Inomhusmiljöns kvalitet påverkar vår hälsa, vårt arbete och hur behaglig vi uppfattar miljön i skolor, gallerier, sjukhus och kontor. Den 26 april ger Paula Olsiewski och Andrew Persily ett öppet seminarium på Veras Gräsmatta.

Ventilation och luftrenhet. Inomhusmiljöns kvalitet påverkar vår hälsa, vårt arbete och hur behaglig vi uppfattar miljön i skolor, gallerier, sjukhus och kontor.
Lars Ekberg är biträdande professor i Installationsteknik vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Nu förbereder han ett seminarium med de amerikanska forskarna Paula Olsiewski, Johns Hopkins University i Baltimore och Andrew Persily, National Institute of Standards and Technology.

– Båda är internationellt erkända forskare på innemiljöområdet. De är experter på sambanden mellan faktorer som påverkar inomhusmiljöns kvalitet och har speciellt fokus på hur man bör utforma regler och vägledningar för branschen när det gäller att skapa välfungerande byggnader med bra inomhusklimat, säger Lars Ekberg.

Den 26 april ger Paula Olsiewski och Andrew Persily,  ett öppet seminarium på Veras Gräsmatta.

Läs mer och anmäl dig til seminariet.

Varför är området viktigt?
Vi påverkas av långtgående och befogade krav på att reducera användningen av energi och andra resurser. Byggsektorn är mycket viktig i det sammanhanget. Vi behöver därför säkerställa bra kvalitet på inomhusmiljön samtidigt som vi genomför kraftfulla energieffektiviseringar – och det är ingen självklarhet hur det ska gå till. Inomhusmiljöns kvalitet påverkar hur behaglig vi uppfattar inomhusmiljön, hur vi mår och hur effektivt vi arbetar. Den senaste pandemin har dessutom visat att det handlar om människors hälsa och säkerhet.

För att bli allt bättre på att hantera dessa aspekter måste vi lyssna på folk som har kunnande och erfarenhet på området. Det finns all anledning att lyssna på våra gäster från USA. De har många års erfarenhet av att utveckla amerikanska nationella riktlinjer. Dessutom är de mycket bra föredragshållare.


Vilka tycker du ska gå på seminariet?

– Alla som på något sätt arbetar med, eller har ansvar för inomhusmiljöns kvalitet, hyresgästens nöjdhet och byggnadens och de tekniska installationernas funktion bör komma. Det kan exempelvis vara forskare, projektörer, beställare, förvaltare, driftpersonal, eller myndighetspersonal etc.

Lars Ekberg
  • Avdelningschef, Installationsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Ann-Christine Nordin