Fortsatt högst anseende bland svenska lärosäten

Bild 1 av 1
Chalmersportalen och personer som rör sig på campus.
Chalmers är fortsatt i topp i årets anseendeindex för svenska lärosäten.

För elfte året i rad toppar Chalmers årets anseendeindex för svenska lärosäten, som utförs av Kantar Public. På andra respektive tredje plats kommer Lunds universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Med ett anseendeindex på 89 ligger Chalmers därmed fortsatt långt över genomsnittet för svenska lärosäten (62). Chalmers ökar dessutom med tre enheter jämfört med 2022 och når nästan upp till toppnivån 90 från 2018.

Det är i gruppen 18–29 år som Chalmers ökar sitt anseende mest. Här ökar index med tio punkter jämfört med 2022. I övrigt är skillnaderna små i anseende mellan olika grupper. Kvinnor och män ligger exempelvis på samma nivå. De tre egenskaper som har störst positiv påverkan är att Chalmers generella framgång, att studenterna har användning av utbildningen samt att forskningen är framgångsrik.

Den största förändringen bland svenska lärosäten gör Karolinska Institutet som ökar sitt index med tio punkter.

Den årliga undersökningen vänder sig till ett slumpmässigt urval personer i åldrarna 18–79 år. Grunden för ett gott anseende är enligt Kantar Public en väl fungerande verksamhet och en god förmåga att kommunicera verksamhetens framgångar och fördelar.

Läs hela rapporten

Henrik Dahlberg
  • Enhetschef, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Skribent

Karin Wik