Lärplattformen som gör det enkelt att få hjälp

Bild 1 av 1
Bert-Inge Hogsved, Eric Lindgren och Simon Pettersson Fors.
Bert-Inge Hogsved med årets pristagare av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap; Eric Lindgren och Simon Pettersson Fors. ​​ ​Foto: Hogia

Två Chalmersstudenter har utvecklat en ny lärplattform för studier i matematik, teknik och fysik på högskolenivå. Lärare och studenter får en gemensam utbildningsmiljö och tillgång till samma information. Studenter får därmed lika förutsättningar i sitt lärande, oavsett geografisk placering och individuell kunskapsnivå. De belönas nu med Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap, av Forum för tekniska fysiker på Chalmers.

Simon Pettersson Fors och Eric Lindgren får årets Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap​. Det instiftades 2011 av entreprenören Bert-Inge Hogsved, själv teknisk fysiker. Priset delas varje år ut till studenter inom teknisk fysik, teknisk matematik eller kemiteknik med fysik på Chalmers. Syftet är att uppmärksamma entreprenöriella initiativ bland Chalmers studenter. 
En undersökning genomförd av Centrala studiestödsnämnden 2020 visade att nedsatt psykiskt välbefinnande är betydligt vanligare hos studenter än hos yrkesarbetande. Studierna uppfattades som alltför kravfyllda och mentalt påfrestande. 
− Som student är man ofta frustrerad. Man fastnar, kommer inte vidare, vilket skapar stress. I vår lärplattform är det enkelt att få hjälp. Vem som helst kan ställa en fråga som kan besvaras av både andra studenter och lärare. Alla studenter är anonyma för att ta bort det sociala stigmat runt okunskap, säger Simon Pettersson Fors, doktorand vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.
Lärplattformen Yata är ett öppet forum som möjliggör gemensamma diskussioner för att lösa olika problem. Eftersom alla frågor och svar finns tillgängliga för alla, kan många studenter få hjälp samtidigt. All information sparas för framtiden, vilket gör lärplattformen till en kunskapsbank även för kommande studenter och kan bidra till att effektivisera lärandet.
För lärare innebär det framför allt en tidsbesparing. En lärare kan prata med hela gruppen samtidigt i stället för att mejla enskilda studenter. De får även en möjlighet att se om studenterna är på rätt spår i sitt resonemang och planera nästa steg i undervisningen baserat på de diskussioner som pågår i forumet. De kan ta del av pedagogiska upplägg både från tidigare lärare och elever. 
− Det finns många lärplattformar på marknaden men få på högskolenivå som är inriktade på lärande inom fysik, teknik och matematik. Det är kul att få vara med och lösa problem som man själv har upplevt som student, säger Eric Lindgren, doktorand vid institutionen för fysik.

Kontakt

Simon Pettersson Fors
  • Doktorand, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Eric Lindgren
  • Doktorand, Kondenserad materie- och materialteori, Fysik

Skribent

Text av Hogia