Explosiva lärdomar för kemilärare

Bild 1 av 4
Personer står samlade och tittar på ett kemiexperiment
Sofia Fredriksson, kemilärare i Stenungsund
Person filmar kemiexperiment med en mobiltelefon
Ulf Jäglid, docent vid Energi och material på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers
Cecilia Stenberg, projektledare på KRC, visar ett experiment

Under en av vårens varmaste dagar bjöds 25 grundskole- och gymnasielärare i kemi in till Chalmers för att få tips om hur man kan göra spännande laborationer på säkra sätt.

Den 23 maj bjöd Chalmers och Kemilärarnas resurscentrum, KRC, in västsvenska kemilärare till en heldag i två av labbrummen i Kemihuset. Detta för att dels uppdatera dem på kommande lagstiftning, dels för att visa intressanta och säkra experiment som lärarna kan göra med sina elever, Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB, kommer nämligen med nya riktlinjer för hantering av explosiva ämnen och dagen innehöll både information om hur man söker tillstånd – och när man inte behöver göra det. 

– Här i dag utför vi laborationer med de mängder av olika ämnen som MSB rekommenderar. Följer man de angivelserna behöver man inte söka tillstånd för att hantera kemikalierna, vilket underlättar för lärarna och ger dem möjlighet att ha fler labbinslag i undervisningen och på så sätt väcka intresse för kemi, säger Cecilia Stenberg, projektledare på KRC. 

Dessutom ger dagen en möjlighet att lära känna kollegor och utbyta erfarenheter med varandra. 

Sofia Fredriksson är kemilärare på Stenungsunds Montessoriskola, och utförde bland annat experiment med strontium, natrium och barium. 

– Det betyder jättemycket att till exempel kunna testa kemikalier vi inte brukat använda i våra labbar och få nya idéer. Om reglerna mjukas upp så är det väldigt bra att få ha testa t att använda ämnena i den här miljön redan i förväg, säger hon. 

Även för Chalmers betyder det mycket att få besök av lärare.  

– Det är betydelsefullt för oss att få kontakter och nätverk på skolorna. Vi kommer att jobba mer med att skicka forskare till skolor som vill ha besök, och efter att lärarna varit här har vi förhoppningsvis sänkt trösklarna för att de ska ”våga” höra av sig till Chalmers, säger Ulf Jäglid, docent vid Energi och material på institutionen för kemi och kemiteknik. 

Höstterminen 2025 införs dessutom en ny kursplan för kemi i gymnasieskolan, med mer fokus på kemiteknik. 

– En sådan här dag ger oss möjlighet att komma med goda exempel och ge uppslag inför den nya inriktningen, säger Ulf Jäglid. 

Ulf Jäglid
  • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik