Erfarenheter som doktorand inom styrkeområde Nano

Varje år öppnar styrkeområde Nano upp flera doktorandtjänster och upp till tre personer väljs ut bland hundratals sökande och hård konkurrens. År 2019 valdes Raul Perea Causin, Wera Larsson och Pernilla Ekborg-Tanner ut som de tre utvalda. 

Raul Perea Causin

Raul Perea Causin arbetar vid institutionen för fysik på avdelningen för Kondenserad materie- och materialteori med professor Ermin Malic som handledare. Han undersöker de elektroniska och optiska egenskaperna hos atomärt tunna material:

– Mitt doktorandprojekt är särskilt inriktat på en populär klass av material som kallas ”övergångsmetalls-dikalcogenider”, som inte bara är tekniskt lovande för optoelektronik utan också erbjuder en plattform för att undersöka grundläggande aspekter av kvantfysik med många delar. Under de senaste fyra åren har jag utvecklat teoretiska modeller och utfört simuleringar för att förstå hur laddningskomplex (bestående av elektroner och elektronvakanser eller hål) påverkar de optiska egenskaperna och transportegenskaperna hos dessa material, och hur dessa egenskaper kan ställas in med externa knappar.

Wera Larsson

Wera Larsson arbetar vid institutionen för Kemi på avdelningen för kemi och biokemi med professor Bo Albinsson som handledare. Hennes projekt fokuserar på fotokemi:

– Fotokemi förklarar hur ljus och kemi fungerar tillsammans. I forskargruppen fokuserar vi på att upp- och nedkonvertera ljus från lägre energi till högre energi och sedan försöka kombinera det med olika kemiska processer. I stället för att anpassa sig till det ljus vi har, manipuleras ljuset till de behov vi har. Till exempel kan vår sol, som har synligt ljus med något lägre energi, omvandlas till UV-ljus som har tillräckligt med energi för att driva dessa kemiska reaktioner.

Pernilla Ekborg-Tanner

Pernilla Ekborg-Tanner arbetar vid institutionen för fysik på avdelningen kondenserad materie- och materialteori med professor Paul Erhart som handledare. Hennes forskning handlar om palladium baserade nano material som används för vätgasavkänning som består av två huvudprojekt:

– I det första projektet modellerar jag ytsegregationsbeteendet hos palladiumlegeringar i kontakt med väte för att förstå inverkan av tillverkningsförhållanden och vätskegivarnas långsiktiga beteende. I det andra projektet modellerar jag nano materialets optiska egenskaper för att optimera sensorernas prestanda. Modellering i flera skalor är en gemensam nämnare för båda projekten och en av de aspekter som jag finner mest intressant och utmanande i min forskning.

Viktiga lärdomar både som forskare och person

– Efter att ha deltagit i många projekt och samarbetat med internationella forskargrupper har jag lärt mig att god kommunikation är avgörande. En tydlig presentation av din forskning är avgörande för att kunna föra en effektiv och konstruktiv diskussion med dina kollegor. Det är också normalt att ibland inte komma framåt när man forskar - man utforskar trots allt det okända. Även om dessa stunder kan vara frustrerande har de varit en viktig del som har gjort mig mer tålmodig, uthållig och självsäker, säger Raul.

Professor Ermin Malic, Rauls handledare, uppskattade att ha honom som doktorand i sin grupp:

– Han överträffade alla mina förväntningar. Han deltog i många projekt, etablerade en ny forskningsinriktning i min grupp, hjälpte till med handledning av kandidat- och mastersstudenter och var delaktig i mer än 20 publikationer. Jag gläds åt att se honom bli till en oberoende forskare, säger Ermin.

– En självklar del som jag lärde mig är de olika forskningsdelarna- de olika mätinstrumenten och dataanalyserna. Men också att arbeta i en internationell miljö, att driva projekt självständigt och med andra, samt att undervisa. Man lär sig att bli bekväm och anpassa sitt sätt att presentera sin forskning, och man växer både som person och som forskare, säger Wera.

Friheten och den starka gemenskapen inom Nano

Det fanns flera anledningar till att de valde att ansöka till Nanos doktorandtjänster:

– Friheten att inte vara bunden till ett specifikt projekt lockade mig eftersom det innebär att jag kan gå i vilken riktning jag vill. Jag var också särskilt intresserad av Nano eftersom jag uppskattar de tvärvetenskapliga aspekterna och den starka gemenskapen, säger Pernilla.

– Jag var säker på att jag ville doktorera i det ämne jag har arbetat med, och den här tjänsten gjorde det möjligt för mig att göra just det. Detta stipendium för excellensdoktorander ger mycket frihet i den meningen att man får välja vem man vill doktorera med bland de många professorer som arbetar med nanovetenskap på Chalmers, säger Raul.

– Det kändes både roligt och skrämmande att söka den här tjänsten. Fysik, kemi och matematik är roligt, så nano-forskning lät spännande. Det finns så mycket att lära sig och jag ville utmana mig själv, säger Wera.

En lärorik och givande tid

Alla tre är för närvarande fortfarande kvar på Chalmers som doktorander.

– Det är ett kreativt och fritt arbete där man får tid att utveckla och testa sina idéer i en mycket givande miljö. Just nu arbetar jag med flera projekt som bygger vidare på det jag gjorde tidigare, och jag undervisar också i min sista kurs. Jag har också fått mycket bra stöd av min handledare Bo Albinsson, säger Wera.

– Det unika med dessa doktorander är att dessa tjänster föregås av stor konkurrens och många sökande. Detta leder till att många kompetenta personer söker och Wera är och har varit en stor tillgång för min forskargrupp, säger Bo.

– Förutom allt jag har lärt mig inom mitt forskningsområde har jag fått en stor inblick i andra nanorelaterade verksamheter på Chalmers. Just nu har jag ungefär två år kvar av min doktorandanställning och jag förbereder mig just nu för ett forskningsbesök på VU Amsterdam i vår, säger Pernilla.

– Pernilla är en jättebra student som har tagit alla utmaningar med ro och bra att ha i vår forskargrupp eftersom hon bidrar till vår verksamhet på många plan. Spetsforskning är till sin natur svår att planera och skapar ständiga utmaningar när det gäller att balansera behoven av en forskarutbildning med intresset för att arbeta med potentiellt mycket givande men riskfyllda ämnen. Det finns alltid något nytt att lära sig och under Pernillas projekt har vi båda lärt oss mycket, säger Paul Erhart.

Om rekryteringen av Excellens-doktorander

Varje år finansierar styrkeområde Nano rekryteringen av tre doktorander till olika institutioner kopplade till nanoforskning. Jobbannonsen publiceras i början av året med sista ansökningsdag i mitten av mars. Styrkeområde Nanos ledningsgrupp tillsammans med styrgruppen väljer ut de tre kandidaterna.

Pernilla Ekborg-Tanner
  • Doktorand, Kondenserad materie- och materialteori, Fysik

Skribent

Amelia Brådenmark

Taggar: