Ny handlingsplan sätter naturen i centrum

I en ny studie publicerad av European Forest Institute presenteras en handlingsplan för övergången till en cirkulär bioekonomi, där naturen och människans välfärd sätts i centrum.

Skog och sjö
Handlingsplanen "Action Plan to Create a Circular Bioeconomy of Wellbeing” är författad av ett internationellt tvärvetenskapligt team.

– Vägen bort från fossilsamhället beskrivs ibland som en övergång till att exploatera andra icke-fossila resurser och i övrigt köra på i samma riktning som förut. Handlingsplanen lyfter fram ett annat synsätt. Som kontrast till den linjära fossilbaserade ekonomin så beskriver rapporten en cirkulär bioekonomi som ger utrymme för biologisk mångfald och friska ekosystem och som syftar till välbefinnande församhället i stort, säger Göran Berndes, professor i biomassa och markanvändning, vid avdelningen förfysisk resursteori, och en av författarna bakom studien.

Handlingsplanen "Action Plan to Create a Circular Bioeconomy of Wellbeing” finns tillgänglig för nedladdning hos The European Forest Institute.

Ladda ner studien

The European Forest Institute (EFI) är en oberoende internationell vetenskapsorganisation som genererar, kopplar samman och förmedlar kunskap i gränssnittet mellan vetenskap och politik. EFI har 29 medlemsländer som har ratificerat konventionen och cirka 120 medlemsorganisationer i 38 länder som arbetar inom olika forskningsområden.

Läs mer om studien på vår engelska webbplats.