Tunga eldrivna lastbilar billigare än dieseldrivna

Bild 1 av 1
Lastbilar på motorväg
Elektrifierade lastbilar på motorvägen

Det rullar cirka 450 000 elbilar i Sverige idag, men hur ser det ut med tunga eldrivna lastbilar? Forskare på Chalmers har nu visat att tunga lastbilar på el kan vara en billigare att köra än på diesel – något som många för några år sedan trott skulle vara omöjligt.

Johannes Karlsson

– Jag blev själv förvånad över resultatet och trodde inte att det skulle bli så bra, säger Johannes Karlsson, doktorand i regelteknik på institutionen för elektroteknik.

Johannes Karlsson har forskat på en metod där man med hjälp av körmönster kan välja rätt storlek på batteri. Mer specifikt har deras studie inspirerats av ett verkligt åkeri som kör fasta rutter mellan Helsingborg och Stockholm.

– I studien används lastbilarna för att hämta och lämna last på dagen och långväga transporter på natten. Vi har jämfört två batteristorlekar med två scenarion för priset på snabbladdning. Den typen av tunga lastbilar ser ut att kunna elektrifieras på ett kostnadseffektivt sätt.

Resultaten visar att det mindre batteriet är mest kostnadseffektivt förutsatt att priset på publik snabbladdning är lågt, vilket bör vara rimligt enligt studien. Fördelen med det mindre batteriet är att man kan ha tyngre last, medan fördelen med det större batteriet är att man slipper använda snabbladdning och i stället laddar billigare i företagets egna depåer.

–  Det är möjligt att elektrifiera tunga lastbilar som kör långt, så att det blir lika billigt eller billigare än diesellastbilar, om man kör på rätt sätt. Batteristorleken kan avgöras om av man kör lätt last, som paket eller grönsaker, eller om man kör tung last, som drycker eller virke.

I studien är dieselpriset satt till låga 1,20 Euro/ liter ex. moms. Slutsatsen är att det ändå kan bli billigare att köra med tunga eldrivna lastbilar än dieseldrivna.

–  Vi hoppas att positiva resultat av den här typen kan bidra till en snabbare övergång från dagens diesellastbilar och att de på sikt skall ersättas helt, avslutar Johannes Karlsson.

Läs den vetenskapliga artikeln Case Study of Cost-Effective Electrification of Long-Distance Line-Haul Trucks, Johannes Karlsson and Anders Grauers”, publicerad I energies år 2023.

Fakta:

  • Samarbeten: Trippel F projekt (Trafikverket) och Volvo Trucks.
  • Finansiärer: Trafikverket

För mer information, kontakta:

Johannes Karlsson
  • Doktorand, System- och reglerteknik, Elektroteknik

Skribent

Sandra Tavakoli